r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Euribor

Euribor staat voor Euro Interbank Offered Rate. Euribor is het rentetarief waartegen een groot aantal Europese banken elkaar leningen in euro's verstrekken. Deze leningen vinden plaats binnen de Europese Monetaire Unie (EMU) aan banken met een zeer goede kredietbeoordeling, zoals AAA-ratings van kredietbeoordelaar Moody's. Banken met een iets minder gunstige positie betalen een extra rente, bovenop het Euribor-tarief.

De Euribor-tarieven worden vastgesteld op basis van een enquête onder een tiental banken met de hoogste handelsvolumes in de EMU. De hoogte van de Euribor-rentetarieven hangt met name af van de economische omstandigheden in de EMU. Denk hierbij aan de groei van de economie en de hoogte van de inflatie.

De Euribor-rentetarieven worden iedere dag om 11.00 uur bekend gemaakt.

Euribor-schandaal

Euribor levert, net als het bekendere Libor, referentieprijzen voor rentevoeten van bijvoorbeeld hypotheken, leningen en spaartegoeden. Nadat in 2012 bleek dat grote banken de Libortarieven in hun voordeel hadden beïnvloed, kwam ook de Euribor onder vuur te liggen. In 2013 kwam na onderzoek van de ESMA naar voren dat ook bij de totstandkoming van de Euribortarieven sprake was van belangenverstrengeling en dat tevens het toezicht hierin ernstig tekortschoot.

In september 2013 kwam de Europese Commissie daarom met voorstellen om manipulatie van de benchmarks tegen te gaan en het toezicht op de vaststelling van deze referentieprijzen te vergroten. Zo moeten aanbieders van benchmarks, zoals Libor en Euribor, een vergunning krijgen voor het afgeven van benchmarks en moet hun handelen onder voortdurende controle van nationale en Europese toezichthouders komen te staan.

Daarnaast wil de Europese Commissie meer transparantie bij de opstelling en bepaling van benchmarks. Zo moet bijvoorbeeld Euribor gegevens verstrekken over de verschillende rentevoeten die door de aangesloten banken worden geleverd en waaruit de benchmark voortkomt. Tot slot worden hogere boetes in het vooruitzicht gesteld als banken sjoemelen bij het aanleveren van gegevens.

1.

Meer informatie

Terug naar boven