r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Europese Gezant voor de Mensenrechten

De Europese Gezant voor de Mensenrechten is verantwoordelijk voor het uitdragen van het Europese mensenrechtenbeleid in de wereld. De gezant vertegenwoordigt de EU op internationale fora, waaronder de Verenigde Naties.

De eerste Europese Gezant voor de Mensenrechten, Stavros Lambrinidis werd op 26 juli 2012 benoemd en startte zijn werkzaamheden op 1 september 2012. Zijn derde mandaat liep af op 28 februari 2019. Eamon Gilmore is zijn opvolger. Hij werd op 28 februari 2019 benoemd door de Raad. Op 1 maart 2019 ging Gilmore officieel van start. In februari 2021 verliep zijn eerste termijn en werd hij aangesteld voor nog eens twee jaar. Zijn huidige mandaat loopt af in februari 2023.

Aandachtspunten van de gezant zijn onder meer:

  • versterking van democratie, internationaal recht en humanitair recht
  • afschaffing van de doodstraf
  • vrijheid van meningsuiting
  • gelijke rechten van mannen en vrouwen
  • de positie van kinderen in gewapende conflicten

Het idee voor een speciale gezant voor de mensenrechten voert terug tot 2010 en kwam van het Europees Parlement.

Delen

Terug naar boven