r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Minister Verhagen: Nederland krijgt huiswerk van OESO (3)

woensdag 13 juni 2012, 12:10

DEN HAAG (ANP) - Minister Maxime Verhagen (Economische Zaken) ziet in de aanbevelingen van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) een signaal dat Nederland met zijn hervormingsbeleid op de goede weg is, maar dat er nog veel te doen valt. ,,Nederland is geslaagd voor het economisch examen. Maar voor de komende tijd hebben we alvast een flinke stapel huiswerk gekregen.''

Verhagen zei dat woensdag in reactie op het tweejaarlijks OESO-rapport over Nederland. De organisatie waarschuwt daarin dat de Nederlandse economie kampt met een vertrouwensprobleem. Ze noemt het belangrijk dat de Europese begrotingsregels worden nageleefd. Ze pleit voor het verlagen van de zorguitgaven en voor het aanpassen van de arbeidsmarkt nu de beroepsbevolking vergrijst. Ook wijst de OESO op de crisis in de huizenmarkt en de verzwakte positie van pensioenfondsen.

Verhagen denkt dat het doorvoeren van de hervormingen uit het Lenteakkoord het vertrouwen kan vergroten, waardoor de bestedingen toenemen en het economisch herstel wordt versneld. Het Lenteakkoord, dat gesloten werd door VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie, bevat onder meer bezuinigingen in de zorg en een versoepeling van het ontslagrecht. Het begrotingstekort van Nederland wordt door het akkoord volgend jaar teruggebracht tot beneden de EU-limiet van 3 procent van het bruto binnenlands product.

Verhagen is blij met het belang dat de OESO hecht aan vermindering van regels en de samenwerking tussen bedrijven en kennisinstellingen. De organisatie is voorstander van een sterkere prikkel om ervoor te zorgen dat de resultaten van wetenschappelijk onderzoek beschikbaar komen op de markt.

Terug naar boven