r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Rio aan de Maas, Rotterdam

Erasmusbrug in Rotterdam
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 30 mei 2012 08:30 - 12:00
plaats Rotterdam, Rio de Janeiro, Nederland, Brazilië, Verenigde Staten
locatie Van Nelle Ontwerpfabriek Toon locatie
aanwezigen J.J. (Joop) Atsma, koning Willem-Alexander, G.J.M. (Gerben-Jan) Gerbrandy, A. (Ahmed) Aboutaleb, L. (Liesbeth) van Tongeren, H.P.M. (Ben) Knapen, R.H. (Robbert) Dijkgraaf e.a.
organisatie Nationale Commissie voor Internationale Samenwerking en Duurzame Ontwikkeling (NCDO) (NCDO), Ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ), Het Koninklijk Huis (KH), Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl), Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (ELenI)

Rio aan de Maas over duurzaamheid in Nederland. Wat Nederland internationaal nastreeft wil het kabinet ook in eigen land bewerkstelligen: een balans tussen economie, sociale doelen en ecologie.

Rio aan de Maas bundelt de krachten van bestuurders, burgers, ondernemers en NGO’s in hun gezamenlijke doel duurzaamheid in Nederland een stap verder te brengen. De bijeenkomst wordt georganiseerd door het Nationaal Platform Rio+20.

08.00-09.30: treinreis (Den Haag CS naar Rotterdam) op uitnodiging van NS in teken van duurzame mobiliteit.

09.30-12.00 uur: Atsma lanceert public private partnership gericht op het stimuleren fietsgebruik wereldwijd en maakt met ZKH de Prins van Oranje en de voorzitter van het Nationaal Platform Rio+20 Louise Fresco, een rondgang over de duurzame initiatievenmarkt


Inhoud

1.

Ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ)

Het ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ) heeft als taak de voorbereiding, de coördinatie en de uitvoering van het buitenlands beleid.

De huidige minister van Buitenlandse Zaken is Stef Blok (VVD). Het ministerie van BuZa kent ook een minister zonder portefeuille. Sigrid Kaag (D66) is minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Deze minister beschikt sinds 2013 over een eigen begroting.

2.

Het Koninklijk Huis (KH)

In de Wet lidmaatschap Koninklijk Huis is vastgelegd wie lid zijn van het Koninklijk Huis. Aan het hoofd van het Koninklijk Huis staat de Koning. Sinds 2013 wordt deze positie vervuld door Koning Willem-Alexander. Leden van het Koninklijk Huis zijn diegenen die volgens de grondwet de vorst kunnen opvolgen en aan hem/haar verwant zijn in de eerste of tweede graad van bloedverwantschap, alsmede het staatshoofd dat afstand van het koningschap heeft gedaan. Ook de echtgenoten van alle bovenstaande personen zijn lid van het Koninklijk Huis.

De titels Prins(es) der Nederlanden en Prins(es) van Oranje-Nassau zijn bij wet aan het lidmaatschap van het Koninklijk Huis verbonden. Bij verlies van lidmaatschap van het Koninklijk Huis verliest men ook deze titels. Het lidmaatschap van het Koninklijk Huis eindigt door ontslag verleend bij Koninklijk besluit of bij verlies van de Nederlandse nationaliteit. Indien een lid van het Koninklijk Huis een huwelijk aangaat zonder bij de wet verleende toestemming, verliest hij daarmee het recht tot erfopvolging en daardoor tevens het lidmaatschap van het Koninklijk Huis.

3.

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl)

Dit is een uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Economische Zaken. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland is op 1 januari 2014 ontstaan uit een fusie van Agentschap NL en de Dienst Regelingen.

Deze Rijksdienst is actief op het gebied van duurzaam, agrarisch, innovatief en internationaal ondernemen. Het doel is om kansen van ondernemers te vergroten en hun positie te versterken. De Rijksdienst kan ondernemers helpen met subsidies, het vinden van zakenpartners, kennis en het voldoen aan wet- en regelgeving. Zij werkt in opdracht van ministeries en de Europese Unie.

4.

Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (ELenI)

Dit was de naam van het ministerie van Economische Zaken in de periode 2010-2012. Bij de formatie van het kabinet-Rutte I werd het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid opgeheven. Voedselveiligheid ging over naar het ministerie van VWS. In 2012 werd de naam van het ministerie weer gewijzigd in Economische Zaken.

 

Meer over

5.

Meer over...

Terug naar boven