r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Lezing 'Bedreigt de wispelturige kiezer onze democratie?', Amsterdam

Amsterdam
© PDC
datum 14 mei 2012 17:00 - 19:00
plaats Amsterdam
locatie Spui 25-27 Toon locatie
aanwezigen W.J. (Wim) Deetman, P. (Pieter) van Os, Th.W.G. (Tom) van der Meer e.a.
organisatie Universiteit van Amsterdam (UvA), SPUI25

Sinds het dramatische ‘Fortuyn-jaar’ 2002 zijn de Nederlandse verkiezingsuitslagen de grilligste van West-Europa. In 2002 veranderde bijna een derde (46) van de Tweede-Kamerzetels van eigenaar; bij de verkiezingen twee jaar geleden waren dat er nog steeds 34. Partijen als Trots op Nederland van Rita Verdonk krijgen vanuit het niets 25 zetels in de peilingen, om vervolgens even snel weer te verdwijnen als ze opgekomen zijn.

Critici zien hierin een groeiende ‘wispelturigheid’ van Nederlandse kiezers, die een bedreiging zou vormen voor de democratie. ‘De kiezers doen maar wat’, verzuchtte Hans van Mierlo in 2009. ‘De kiezers lijken wel stuifzand. Ze waaien met het geringste zuchtje wind alle kanten op’, was het commentaar van socioloog Kees Schuyt.

Maar is dat wel zo? Wie is eigenlijk die wispelturige kiezer? Waarom verandert hij van partijvoorkeur en is zijn keuze werkelijk zo willekeurig? Wat zegt het veranderlijk stemgedrag van Nederlandse kiezers over het functioneren van onze democratie? Een groep UvA-onderzoekers deed voor het eerst grondig onderzoek naar deze vragen, met verrassende conclusies. Hun project werd gefinancierd in het programma Omstreden Democratie van NWO. Politicoloog Tom van der Meer presenteert de resultaten. Zijn bevindingen worden van commentaar voorzien door oud-CDA-minister en lid van de Raad van State Wim Deetman en door Pieter van Os, parlementair journalist bij NRC Handelsblad. Gespreksleider is Sandra Rottenberg.

Sprekers

Tom van der Meer studeerde politieke wetenschappen en geschiedenis in Leiden. Hij promoveerde in 2009 cum laude aan de Radboud Universiteit Nijmegen en is nu als universitair hoofddocent Politicologie verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. Van der Meer ontving in 2010 van NWO zowel een projectsubsidie om het veranderlijke gedrag van Nederlandse kiezers te onderzoeken als een Veni-subsidie, die veelbelovende jonge onderzoekers in staat stelt om gedurende drie jaar hun ideeën te ontwikkelen.

Wim Deetman studeerde in 1972 cum laude af in politieke wetenschappen aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Sindsdien was hij onder andere directeur van een middelbare school, minister van onderwijs, voorzitter van de Tweede Kamer en burgemeester van Den Haag. Deetman is nu lid van de Raad van State.

Pieter van Os is eveneens politicoloog. Hij studeerde in Milleapolis, Leiden en Barcelona. Van Os was als journalist verbonden aan De Groende Amsterdammer en Vrij Nederland. In 2005 verscheen van zijn hand Nederland op scherp, buitenlandse beschouwingen over een stuurloos land. Sinds 2008 is Van Os politiek redacteur bij NRC Handelsblad.

Aanmelden

Toegang tot de activiteiten van SPUI25 is gratis. U dient zich wel van tevoren in te schrijven via onderstaande link AANMELDEN.

AANMELDEN kan hier


1.

Meer over...

Terug naar boven