r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

JOIN-nummer

Het JOIN-nummer is één van de mogelijke nummerseries die door de Europese Commissie toegekend wordt aan officiële documenten van de Europese Unie. Het JOIN-nummer wordt gebruikt voor voorstellen en mededelingen die formeel afkomstig zijn van de Europese Commissie én de Hoge Vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en Veiligheidsbeleid tezamen. Het gaat vooral om besluiten over sancties en het vastleggen van kaders (strategie of actieplan) ten opzichte van bepaalde landen, regio's of onderwerpen.

In de praktijk worden voorstellen op dit terrein vaak aangedragen door één of meerdere lidstaten, maar omdat de Europese Commissie als enige instelling het recht van initiatief heeft, loopt het uitbrengen van dergelijke voorstellen en documenten via de Commissie.

De JOIN code wordt sinds 2012 gebruikt.

Hoe ziet een JOIN-nummer eruit?

Het JOIN-nummer is als volgt opgebouwd:

JOIN

(jaar)

nummer

Zo heeft bijvoorbeeld het aanpassen van de sancties tegen Iran als JOIN-nummer: JOIN(2012)21.

Ieder nummer is uniek.

Meer informatie

Niveau

Delen

Terug naar boven