r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Prins van Oranje houdt toespraak bij Waterschapsdag 2012, Den Haag

Ridderzaal in Den Haag
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 19 maart 2012 12:30
plaats Den Haag
locatie Theater Diligentia Toon locatie
aanwezigen J.J. (Joop) Atsma, koning Willem-Alexander, B.E.M. (Bernard) Wientjes, M.P.M. (Michiel) Holtackers e.a.
organisatie Het Koninklijk Huis (KH), Unie van Waterschappen (UvW)

Zijne Koninklijke Hoogheid de Prins van Oranje houdt op 19 maart een toespraak bij Waterschapsdag 2012 in theater Diligentia in Den Haag.


Inhoud

1.

Het Koninklijk Huis (KH)

In de Wet lidmaatschap Koninklijk Huis is vastgelegd wie lid zijn van het Koninklijk Huis. Aan het hoofd van het Koninklijk Huis staat de Koning. Sinds 2013 wordt deze positie vervuld door Koning Willem-Alexander. Leden van het Koninklijk Huis zijn diegenen die volgens de grondwet de vorst kunnen opvolgen en aan hem/haar verwant zijn in de eerste of tweede graad van bloedverwantschap, alsmede het staatshoofd dat afstand van het koningschap heeft gedaan. Ook de echtgenoten van alle bovenstaande personen zijn lid van het Koninklijk Huis.

De titels Prins(es) der Nederlanden en Prins(es) van Oranje-Nassau zijn bij wet aan het lidmaatschap van het Koninklijk Huis verbonden. Bij verlies van lidmaatschap van het Koninklijk Huis verliest men ook deze titels. Het lidmaatschap van het Koninklijk Huis eindigt door ontslag verleend bij Koninklijk besluit of bij verlies van de Nederlandse nationaliteit. Indien een lid van het Koninklijk Huis een huwelijk aangaat zonder bij de wet verleende toestemming, verliest hij daarmee het recht tot erfopvolging en daardoor tevens het lidmaatschap van het Koninklijk Huis.

2.

Unie van Waterschappen (UvW)

Deze unie is de vereniging van alle waterschappen in Nederland en de werkgeversorganisatie van ongeveer 11.000 medewerkers bij de 27 Nederlandse waterschappen. De Unie van Waterschappen (UvW) behartigt op nationaal en internationaal niveau de belangen van de waterschappen met als doel een goed en duurzaam waterbeheer binnen het waterschapsbestel. De waterschappen zijn verantwoordelijk voor het beheer van waterkeringen, het regionale waterbeheer en het zuiveren van afvalwater.

3.

Meer over...

Terug naar boven