r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek uitroepteken

CPB: schuldencrisis roept om meer Europa

maandag 14 november 2011, 11:20

DEN HAAG (ANP) - Een belangrijk deel van de Nederlandse welvaart is te danken aan ‘Europa’. Een eventueel uiteenvallen van de Economische en Monetaire Unie (EMU) zou met grote kosten gepaard gaan en onze welvaart aantasten. Dat is een van de conclusies uit het maandag verschenen boek 'Europa in Crisis. Het CPB over schulden en de toekomst van de Euro'.

De aan het Centraal Planbureau verbonden auteurs stellen dat het nodig is meer bevoegdheden aan Europa over te dragen om de EMU overeind te houden. Het gaat dan vooral om Europees toezicht op de begrotingen van de eurolanden, maar ook om versterking van het toezicht op de banken. De huidige crisis is namelijk niet alleen een schuldencrisis van een aantal eurolanden (Griekenland, Ierland, Portugal, Spanje, Italië), maar ook een bankencrisis, stellen zij.

De schuldenlast van de veelal zuidelijke eurolanden is niet alleen het gevolg van uit de hand gelopen overheidsbegrotingen. Ook de private sector is forse schulden aangegaan, bijvoorbeeld via investeringen in onroerend goed in Spanje en Ierland, aldus de auteurs. De bankensector in de noordelijke eurolanden heeft hieraan bijgedragen door teveel geld uit te lenen aan de betrokken landen. Beter bankentoezicht in de eurozone is daarom van groot belang, luidt de conclusie.

Overdracht van bevoegdheden is ook voor Nederland niet vrijblijvend. Nederland staat nu nog aan de ‘goede’ kant van de crisis, maar dat kan in de toekomst anders zijn. De auteurs wijzen erop dat Nederland een grote financiële sector heeft en omvangrijke hypotheekschulden. Voorschriften bijvoorbeeld met betrekking tot de pensioenleeftijd of het ontslagrecht kunnen dan ook voor ons land gevolgen hebben.

Terug naar boven