r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Rekenkamer: toezicht DNB niet te controleren

woensdag 9 november 2011, 11:00

DEN HAAG (ANP) - De Algemene Rekenkamer zegt niet te kunnen controleren of het toezicht van De Nederlandsche Bank (DNB) op banken verbeterd is. DNB geeft de Rekenkamer geen inzage in de toezichtsdossiers.

Dat blijkt uit een woensdag gepresenteerd rapport van de Rekenkamer over het toezicht door De Nederlandsche Bank. Een eerder onderzoek hiernaar kwam twee jaar geleden uit.

De Rekenkamer constateert dat het toezicht door DNB sinds de kredietcrisis op papier is verbeterd, maar dat niet vast te stellen is of dat in de praktijk ook leidt tot een indringender en vasthoudender houding bij de toezichthouder. Volgens de Rekenkamer verschuilt DNB zich ten onrechte achter Europese regelgeving die inzage in toezichtsdossiers zou tegenhouden. De Nederlandsche Bank geeft volgens het rapport ook zelf te weinig inzicht in de eigen resultaten.

Na het uitbreken van de kredietcrisis kregen ook financiële toezichthouders kritiek. DNB kwam daarop met maatregelen zoals een aparte toezichtsdivisie.

De Rekenkamer vraagt verder meer actie van de minister van Financiën om duidelijk te maken welke bevoegdheden DNB heeft om de risico's te verkleinen voor de stabiliteit van het financiële stelsel en bijvoorbeeld eisen te stellen aan de belangrijkste banken. De Rekenkamer wijst erop dat tijdens de kredietcrisis ook gezonde banken in de problemen raakten door ontwikkelingen op onder meer de financiële markten.

Terug naar boven