r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Nederland tegen EU-plan rechtsbijstand

vrijdag 23 september 2011, 14:28
gewijzigd

BRUSSEL (ANP) - Een grote groep EU-landen, waaronder Nederland, voelt niets voor voorstellen om het recht van verdachten op een advocaat in strafzaken in de EU fors uit te breiden. Zij vinden dat de vervolging van misdrijven erdoor wordt gehinderd, terwijl ook de kosten voor rechtshulp enorm zullen oplopen.

Het zou de Nederlandse staat elk jaar 50 miljoen euro aan extra kosten voor rechtsbijstand kosten. ,,Dat geld geef ik liever uit aan de slachtoffers'', zei staatssecretaris Fred Teeven (Justitie) vrijdag in Brussel na EU-beraad over het plan.

In het voorstel van Europees commissaris Viviane Reding (Justitie) krijgt een verdachte recht op juridische bijstand vanaf het moment dat hij door de politie wordt aangehouden. In Nederland en veel andere landen geldt dat recht pas voorafgaand aan het politieverhoor. Teeven vreest dat verdachten zelfs in de geringste zaken meteen om een advocaat gaan vragen, waardoor de opsporing wordt gehinderd. ,,We moeten wel boeven kunnen blijven vangen.''

Teeven is niet tegen meer rechten voor verdachten, maar vindt dat Brussel nu is doorgeschoten. Reding baseert zich voor haar voorstellen op een uitspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, maar gaat volgens de bewindsman veel verder. Hij zei bang te zijn dat de strafvervolging hiermee de Amerikaanse kant opgaat.

Samen met België, Frankrijk, Groot-Brittannië en Ierland heeft Nederland in een brief bezwaar aangetekend. Maar ook landen als Malta, Bulgarije en Slowakije voelen er niets voor.

Volgens Reding is het debat hierover pas begonnen. Zij stelde dat nog te vaak strafzaken wegens procedurefouten achteraf ongeldig worden verklaard, en dat haar voorstellen dit beogen te voorkomen. Reding noemde het recht op een advocaat ,,een basisbeginsel van ons Europese rechtsbestel''.

Terug naar boven