r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Duits Constitutioneel Hof heeft laatste woord

woensdag 7 september 2011, 10:00

KARLSRUHE (ANP) - Europa hield al eerder de adem in voor een oordeel van het Duitse Constitutioneel Gerechtshof. De rechters spraken zich in 2009 uit over het nieuwe EU-verdrag, waarin vele bevoegdheden aan Brussel werden overgedragen.

De uitkomst was dat het Duitse parlement meer rechten moest krijgen. Daarvoor was een wetswijziging nodig, wat de invoering van het veelbesproken EU-verdrag niet vertraagde.

Het Constitutioneel Hof waakt sinds 1951 over de naleving van de grondwet in Duitsland. Als iemand meent dat een overheidsinstelling de grondrechten of andere regels schendt, kan die het hof om uitsluitsel vragen.

Tegen het oordeel van het zogeheten Bundesverfassungsgericht is geen beroep of cassatie mogelijk. De rechters kunnen zo hele wetten terzijde schuiven, als die strijdig zijn met de grondwet. Ze beslissen verder bij geschillen tussen deelstaten en de federale staat en mogen zelfs partijen verbieden, als die de democratie aantasten of het bestaan van Duitsland in gevaar brengen.

Het Hof bestaat uit twee kamers van elk acht rechters. De rechters worden eenmalig benoemd door het parlement, maar stellen zelf dat het hof geen politiek orgaan is. Ze toetsen alleen op de grondwet en bepalen waar de grens van de politiek ligt, aldus de website van de instelling in Karlsruhe nabij de grens met Frankrijk.

Het Hof hakt ook knopen door over alledaagsere zaken. Zo kunnen gescheiden vaders de voogdij over hun kind krijgen zonder toestemming van de moeder. Na een klacht van een leraar oordeelden de rechters vorig jaar dat scholieren op internet cijfers mogen geven aan hun leraren.

Delen

Terug naar boven