r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Studentenparlement in de Tweede Kamer, Den Haag

Tweede Kamer plenaire zaal
datum 20 mei 2011
plaats Den Haag
locatie Eerste Kamer Toon locatie
zaal plenaire zaal Tweede Kamer
organisatie Tweede Kamer der Staten Generaal (Tweede Kamer)

Vrijdag 20 mei wordt het studentenparlement gehouden in de Tweede Kamer. Studenten van de rechtenfaculteiten in Nederland debatteren met elkaar in de plenaire zaal over een fictief wetsvoorstel. Het debat is van 10.00 tot 17.00 uur.

Dit jaar doen 9 universiteiten mee. De rechtenfaculteit van elke universiteit vaardigt een fractie van 5 tot 8 studenten af. Zij krijgen de politieke kleur van een fractie uit de Tweede Kamer toegewezen. Elke fractie formuleert een standpunt over een fictief wetsvoorstel. Dit jaar is dat ‘het verbieden of ontbinden van politieke groeperingen wegens ongelijke behandeling op grond van ras of geslacht’.

Net als bij de wetgevingsprocedure voor de Tweede Kamer was er eerst een schriftelijke fase. Vervolgens is op vrijdag 20 mei het mondelinge debat tussen alle fracties in de plenaire zaal van de Tweede Kamer. Kamerlid Jeroen Dijsselbloem (PvdA) zit het Studentenparlement voor. De ‘regering’ bestaat uit staatsrechtdeskundigen en hoogleraren.

Aan het einde van de dag wijst de jury een winnaar aan. De jury bestaat uit de Frans Weisglas, oud-Voorzitter van de Tweede Kamer, Inge van der Vlies, hoogleraar staats- en bestuursrecht, en Dominique van der Heyde, parlementair verslaggever NOS.


Inhoud

1.

Tweede Kamer der Staten Generaal (Tweede Kamer)

tijdelijke locatie Tweede Kamer, apenrots
Bron: © Kevin Bergenhenegouwen

De Tweede Kamer is deel van de volksvertegen­woor­di­ging. Zij speelt een belangrijke rol bij de totstandkoming van wetten, controleert de regering en beslist over de vraag of een kabinet (of bewindspersoon) genoeg vertrouwen heeft.

De Kamer heeft 150 leden, die rechtstreeks worden gekozen door Nederlanders die 18 jaar en ouder zijn. De Tweede Kamer is een Hoog College van Staat.

2.

Taak

De rol in het wetgevingsproces is dat de Tweede Kamer door de regering ingediende wetsvoorstellen moet goedkeuren. Maar de Kamer mag deze wetsvoorstellen ook wijzigen ('amenderen'). Daarnaast heeft de Tweede Kamer het recht van initiatief: zij mag zelf wetsvoorstellen indienen.

Om de Tweede Kamer de gelegenheid te geven de regering te kunnen controleren zijn ministers verplicht alle informatie te geven waar de Tweede Kamer om vraagt. Ook hebben Tweede Kamerleden het recht vragen aan de bewindslieden te stellen, en kunnen ministers tijdens een interpellatie ter verantwoording worden geroepen. Een kabinet of bewindspersoon kan niet aanblijven zonder het vertrouwen van de Kamer te hebben. De Kamer kan het vertrouwen in een kabinet bijvoorbeeld opzeggen door het aannemen van een motie van wantrouwen.

Daarnaast heeft de Tweede Kamer een soort ombudsfunctie, mag het voordrachten doen voor enkele belangrijke functies, en speelt het een belangrijke rol bij de vorming van beleid. Door Kameruitspraken (moties) kan de Kamer de regering om iets verzoeken of een oordeel geven over het gevoerde beleid.

3.

Positie

4.

Rechten

5.

Leden

6.

Verkiezingen

7.

Organisatie

De Tweede Kamer is 'baas in eigen huis': zij bepaalt haar eigen agenda, regelt haar eigen vergaderorde, kiest haar eigen voorzitter, benoemt zelf personeel en stelt een eigen begroting op.

Vergaderingen

 

Meer over

8.

Meer over...

Terug naar boven