r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Oh Nederland let op uw zaak, Amsterdam

datum 17 mei 2011 20:00
plaats Amsterdam
locatie De Nieuwe Liefde, Da Costakade 102 Toon locatie
zaal Grote zaal
aanwezigen W.J. (Wim) Deetman, J.S. (Joël) Voordewind, J. (Jetta) Klijnsma, P.G. (Pieter-Gerrit) Kroeger e.a.
organisatie De Nieuwe Liefde

De christelijke politiek is in verwarring. Interne discussies over de koers van verschillende christelijke partijen zijn aan de orde van de dag, evenals rapporten die verklaringen en oplossingen moeten bieden voor deze onrust. Het partijbestuur van de ChristenUnie riep begin april haar politici op ‘de taal van de bijbel weer te laten spreken, evenals het christelijke hart.’ En een van de conclusies van de commissie Frissen, die onderzoek deed naar de oorzaken van de historische verkiezingsnederlaag van het CDA in 2010, luidde: ‘het christendemocratisch profiel is zoekgeraakt’.

In de programmaserie Oh Nederland let op uw zaak gaat Martijn de Greve deze avond in gesprek met Arie Slob (Tweede Kamerlid ChristenUnie), Pieter Gerrit Kroeger (CDA-watcher en o.a. lid van de commissie Frissen) en Jetta Klijnsma (Tweede kamerlid PvdA) over christelijke waarden in de politiek: Wat zijn christelijke waarden? Hoe vertaal je die in politiek handelen? En kan dat alleen vanuit een partij op confessionele grondslag?

Muzikaal commentaar wordt deze avond verzorgd door David Kweksilber.

Arie Slob (1961) is lid van de Tweede-Kamerfractie van de ChristenUnie. In de periode dat de ChristenUnie deel uitmaakte van de regeringscoalitie (maart 2007 t/m juni 2010) was hij fractievoorzitter. Slob is van oorsprong historicus en werkte hiervoor als docent geschiedenis en maatschappijleer in het voortgezet onderwijs en enkele jaren als onderwijskundig adviseur bij een schoolbegeleidingsdienst.

Pieter Gerrit Kroeger (1956) is opinievormer/journalist. Kenner van het CDA. Kroeger publiceerde meerdere boeken over het het CDA, met als centraal thema hoe het CDA haar machtspositie verloor.

Jetta Klijnsma (1957) was namens de PvdA van 1990 tot 2008 actief in de gemeentepolitiek in Den Haag. Daarna was ze tot februari 2010 staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Inmiddels is ze Tweede Kamerlid belast met de portefeuilles Kunst, cultuur, medische ethische kwesties, chronisch zieken en gehandicapten en ouderen. Klijnsma groeide op in een gereformeerd gezin in Hoogeveen en studeerde geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Media


Inhoud

1.

De Nieuwe Liefde

Stichting De Nieuwe Liefde organiseert publieke programma's over religie, cultuur en maatschappij. Daarnaast is ruimte voor poëzie, muziek en theater en wordt een tijdschrift uitgegeven, Roodkoper. De stichting beheert en verspreidt tevens het werk van dichter en theoloog Huub Oosterhuis, initiatiefnemer en bestuurslid van de stichting.

2.

Meer over...

Terug naar boven