r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Directoraat-generaal Internationale Samenwerking en Ontwikkeling (DEVCO)

Dit directoraat-generaal bestaat sinds 2011 als samenvoeging van de DG's EuropeAid (AIDCO) en Ontwikkeling (DEV). De Europese Commissie beoogde hiermee één contactpunt te creëren voor zowel ontwikkelingsbeleid als de implementatie ervan.

Het DG opereerde in de periode 2011-2014 onder de naam DG EuropeAid Ontwikkeling en Samenwerking en werd in 2015 hernoemd naar DG Internationale Samenwerking en Ontwikkeling. Tegelijkertijd zijn enkele taken rondom de samenwerking met buurlanden verschoven van dit DG naar het DG Nabuurschap en Uitbreiding. Het DG moet ook de enige gesprekspartner zijn voor de Europese Dienst voor Extern Optreden (EDEO) en voor de sectorale DG's.

Dit DG valt onder verantwoordelijkheid van de eurocommissaris voor Internationale partnerschappen.

Voornaamste taken zijn:

1.

Meer informatie

Terug naar boven