r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Donner wil meer grensoverschrijdende samenwerking met België en Duitsland

woensdag 26 januari 2011, 19:36

(BRUSSEL, ANP) Op woensdag 26 januari opent minister Donner van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, samen met mevrouw Peijs, de commissaris van de koningin van Zeeland, de nieuwe locatie van het Huis van de Nederlandse Provincies (HNP) in Brussel. Het HNP bestaat sinds 2000 en werd opgericht door de twaalf Nederlandse provincies en het Interprovinciaal Overleg (IPO) om te komen tot een stevige en effectieve positionering en vertegenwoordiging van de provincies in Brussel.

Donner is van mening dat werken in Europa meer is dan alleen beïnvloeding van de Europese Commissie. Het gaat ook om bevorderen van grensoverschrijdende samenwerking tussen onze grootste handelspartners Duitsland en België. Voorbeelden zijn de samenwerking op het gebied van rampenbestrijding met grensoverschrijdend oefenen, grensoverschrijdende ambulance zorg en samenwerking van ziekenhuizen. Veel Nederlandse grensregio’s zijn ook krimpregio’s. De kansen voor deze regio’s nemen aanzienlijk toe wanneer de toegang tot voorzieningen vlak over de grens wordt bevorderd. Ook in dit kader is de aanwezigheid van provincies en gemeenten in Brussel gewenst. Minister Donner zal met de buurlanden een actieplan grensoverschrijdende samenwerking voor de komende twee jaar opstellen waarin ook nadrukkelijk aandacht zal zijn voor Nederlandse krimp gebieden in de grensregio’s.

Terug naar boven