r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Europese Rekenkamer vindt kritiek ongegrond

donderdag 13 januari 2011, 11:01
gewijzigd

LUXEMBURG (ANP) - De Europese Rekenkamer in Luxemburg vindt de kritiek van een Nederlands ex-lid op het instituut ongegrond. Volgens Maarten Engwirda, die er vijftien jaar werkte, maakten voormalige collega's zich schuldig aan fraude en sabotage. Een Europees Commissaris zou druk hebben uitgeoefend op de kamer.

Engwirda draagt zelf volledige verantwoordelijkheid voor zijn opvattingen, benadrukt de rekenkamer donderdag in zijn eerste reactie op de kritiek van het ex-Tweede Kamerlid in de Volkskrant van 11 januari. Bij de Europese Rekenkamer wordt gewerkt volgens de hoogste internationale standaarden van professionalisme, onafhankelijkheid en onpartijdigheid, aldus de verklaring.

De Europese Rekenkamer is een collegiaal instituut: het staat alle leden van het college vrij hun mening te uiten. Maar zij zijn wel gebonden aan de definitieve besluiten, benadrukt de kamer.

Volgens de krant European Voice was het tijdstip van de kritiek waarschijnlijk niet geheel toevallig. Het interview verscheen een dag voordat het college van de rekenkamer een nieuwe voorzitter koos.

Engwirda was in 2008 zelf kandidaat voor het voorzitterschap, maar hij verloor het van de Portugees Vitor Caldeira. Caldeira werd woensdag herkozen. Engwirda had fel uitgehaald naar onder anderen zijn collega's uit Portugal.

Terug naar boven