r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Jaarlijkse Groeiraming

Deze rapportage geeft een overzicht van de stand van zaken van de economische ontwikkelingen in iedere lidstaat. De volle breedte van de economie wordt bekeken, alsmede de staat van de overheidsfinanciën. In de Jaarlijkse Groeiraming worden ook aanbevelingen gedaan hoe een lidstaat zwakke punten aan zou kunnen pakken.

De Jaarlijkse Groeiraming wordt opgesteld door de Europese Commissie. Het is de eerste stap in de jaarlijkse cyclus van het Europees semester. Mede op basis van de Jaarlijkse Groeiraming stelt de Europese Raad een strategie op voor het economisch beleid van de Unie als geheel.

In 2011 is de eerste Jaarlijkse Groeiraming gepubliceerd.

Delen

Terug naar boven