r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Senaatsvoorzitter: meer Europese samenwerking nodig

dinsdag 11 januari 2011, 17:29

AMSTERDAM (ANP) - Eerste Kamervoorzitter René van der Linden breekt een lans voor meer Europese samenwerking. ,,De recente financieel-economische crisis toont aan dat wij om resultaten te boeken meer Europa nodig hebben in plaats van minder'', aldus de senaatsvoorzitter dinsdag in een toespraak tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van koningin Beatrix.

Van der Linden signaleert dat binnen lidstaten van de Europese Unie ,,een groeiend deel van de bevolking het gevoel heeft dat de problemen het beste nationaal aangepakt kunnen worden''. Volgens hem moet ,,van de crisissituatie juist een impuls uitgaan tot verdere versterking van de Europese solidariteit, samenwerking en integratie''.

Volgens de senaatsvoorzitter vergen veel vraagstukken, bijvoorbeeld op het terrein van voedsel, energie, veiligheid, milieu en klimaat, een internationale aanpak. Hierin moet volgens hem de stem van Europa eensgezind doorklinken. Ook wees hij erop dat een actieve internationale opstelling van Nederland van groot belang is voor onze welvaart en werkgelegenheid wegens onze internationaal geörienteerde economie.

,,Het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van politiek en maatschappelijke organisaties om aan onze burgers uit te leggen waar het in Europa om gaat en publiek draagvlak te vinden voor sterke Europese actie'', stelde hij.

Delen

Terug naar boven