r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Staatssecretaris Zijlstra pleit ook in de Europese Unie voor kunstondernemers

maandag 20 december 2010, 14:42
gewijzigd

DEN HAAG (ANP) - Het stimuleren van cultureel ondernemerschap en publiekprivate samenwerking in de kunstsector. Staatssecretaris Halbe Zijlstra (Cultuur) roept de Europese Commissie op om qua cultuurbeleid deze koers te varen. Dat schrijft hij maandag in een brief aan de Tweede Kamer.

Die commissie had hem gevraagd advies te geven over het zogenoemde Cultuurprogramma, waarvoor voor de periode 2014-2020 een nieuwe editie moet worden opgesteld. Het Cultuurprogramma is het voornaamste fonds van de Europese Unie ter ondersteuning van kunst en culturele projecten. Het programma stimuleert de ontwikkeling van culturele samenwerking in Europa.

Ook Zijlstra's cultuurbeleid in Nederland kenmerkt zich door een pleidooi voor ondernemerschap binnen de branche. Zo bracht hij eerder naar buiten dat culturele instellingen die weinig publiek trekken geen subsidie meer krijgen. Begin december schreef hij in een brief dat de overheid het particulier initiatief in de cultuursector ,,niet zozeer heeft aangevuld, maar overgenomen''. De bewindsman pleitte vervolgens voor ,,een cultuuromslag, een herijking''.

Ook Europees gezien wil hij die weg bewandelen. ,,Ik geef in de brief aan de commissie aan geen voorstander te zijn van nieuwe activiteiten, maar meen juist dat er meer ruimte moet komen voor grotere projecten met een meerjarig perspectief. Mobiliteit van kunstenaars en collecties dient wel een prioriteit te blijven.''

Voor het Cultuurprogramma komen innovatieve projecten met een uitgesproken Europees karakter in aanmerking. ,,In het huidige programma 2007-2013 gaat het om een betrekkelijk klein budget: 400 miljoen euro, dat over een periode van zeven jaar wordt verdeeld over de 35 deelnemende landen'', schetst de staatssecretaris. ,,Het ligt in de verwachting dat de begroting voor het volgende Cultuurprogramma in elk geval niet ruimer zal uitvallen.''

In 2010 subsidieerde de commissie 25 Nederlandse organisaties die actief zijn in internationale culturele samenwerkingsprojecten. Daarvan ontvingen achttien organisaties een kortlopende subsidie. Zeven organisaties zijn actief in meerjarige projecten met een looptijd van drie tot vijf jaar. Deze organisaties ontvingen in 2010 in totaal ruim 900.000 euro aan subsidies.

Delen

Terug naar boven