r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

PvdA: kabinet breekt internationaal verdrag

vrijdag 22 oktober 2010, 15:07

DEN HAAG (ANP) - Het nieuwe kabinet handelt nu al in strijd met een internationaal verdrag. Dat zegt PvdA-Tweede Kamerlid Diederik Samsom. Het kabinet heeft het dossier kernenergie ondergebracht bij het nieuwe ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (ELI) en dat is volgens Samsom in strijd met een IAEA-verdrag over nucleaire veiligheid.

Samsom verwijst naar artikel 8 van het verdrag over nucleaire veiligheid van het Internationaal Atoomenergie Agentschap IAEA. Dat regelt een scheiding van de veiligheid en de operationele kant van kernenergie, om belangenconflicten te voorkomen.

Het ministerie van ELI ontkent dat de regeling in strijd is met het IAEA-verdrag. Er is geen sprake van dat de minister iets van doen zal krijgen met de promotie of exploitatie van kernenergie, aldus een woordvoerder.

Samsom verwacht dat het IAEA binnenkort een boze brief naar Den Haag stuurt. De manoeuvre is volgens hem ook in strijd met Euratomrichtlijnen. Het gaat Samsom niet alleen om de veiligheid, maar ook om de politieke verantwoordelijkheid voor de kernenergiewet.

De afgelopen periode zijn twee aanvragen voor de bouw van een nieuwe centrale ingediend bij het toenmalige ministerie van VROM, een van de ministeries die door het nieuwe kabinet zijn opgeheven. De milieudossiers zijn overgeheveld naar het ministerie van Infrastructuur en Milieu en energiedossiers naar ELI. Samsom gaat schriftelijke vragen stellen over de strijdigheid met het IAEA-verdrag.

Volgens een woordvoerder van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie verbiedt het bewuste verdrag de vermenging van commerciële belangen met de beoordeling van veiligheid en milieu. Van een dergelijk belangenconflict is volgens ELI nu geen sprake. Controles op de veiligheid blijven de verantwoordelijkheid van de kernfysische dienst, een zelfstandige toezichthouder.

Samsom houdt staande dat het kabinet fout zit en verwijst onder meer naar de website van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu: ,,Op grond van internationale verdragen moet de verantwoordelijkheid voor de vergunningverlening en het toezicht aan de ene kant, en de promotie van kernenergie aan de andere kant, bij verschillende overheidsinstanties liggen. Daarom zijn in 1999 de taken van het ministerie van Economische Zaken op het gebied van de Kernenergiewet overgegaan naar het ministerie van VROM (Besluit overdracht).''

Terug naar boven