r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Balkenende kritisch over Verenigde Naties

zaterdag 25 september 2010, 19:29

NEW YORK (ANP) - Premier Balkenende vindt dat de Verenigde Naties (VN) de laatste jaren te passief zijn geweest in het aanpakken van mondiale problemen. Dat zei de premier zaterdag tijdens zijn rede voor de Algemene Vergadering in New York.

Balkenende wees erop dat de VN nauwelijks een rol spelen in de bestrijding van de economische crisis en het initiatief aan de G20 van rijkste landen hebben overgelaten. Daardoor hebben arme landen een te kleine stem gekregen. Ook de klimaattop in Kopenhagen had volgens de premier niet mogen mislukken. ,,Je ziet daar al die regeringsleiders bij elkaar die de wil hebben eruit te komen. En dan gaat het toch mis. Dat had nooit mogen gebeuren.’’ De premier wil ook meer resultaten boeken voor de zogeheten Millenniumdoelen, zoals halvering van armoede in 2015.

Ook was Balkenende niet te spreken over de landen die de Soedanese president Bashir vrijelijk laten reizen. Bashir wordt beschuldigd van onder meer oorlogsmisdaden en is aangeklaagd door het Internationale Strafhof in Den Haag. Enkele lidstaten weigeren Bashir echter aan te houden.

Balkenende vindt de noodzaak tot hervorming van de VN groot. ,,We hoeven niet opnieuw te beginnen; de basisstructuur is goed’’, aldus de premier. ,,De VN bestaan 65 jaar. Mensen doen het dan wat rustiger aan, maar de VN kunnen zich dat niet veroorloven. De internationale problemen van nu zijn groter dan ooit.’’

Nederland wil meer aandacht voor het vervolgen van schendingen van mensenrechten. ,,De VN hebben veel successen geboekt. De standaarden en regels zijn duidelijk. Maar de VN kan ze nog niet genoeg afdwingen. Er vindt nog steeds marteling plaats. De Nederlandse regering vindt het onaanvaardbaar dat anno 2010 nog steeds vrouwen gestenigd worden. De VN moeten zich meer moeten laten gelden.’’

Hij riep de lidstaten ook op om meer samen te werken om misdrijven tegen de menselijkheid te onderzoeken en te vervolgen.

Tot slot riep hij op om de Veiligheidsraad te hervormen. ,,De Veiligheidsraad moet de geopolitieke werkelijkheid van nu en niet van 1945 weerspiegelen.’’ Hij vindt het te vroeg dat Frankrijk en Engeland hun zetel opgeven voor een zetel van de Europese Unie. ,,Er zijn meerdere rijke Aziatische landen kandidaat voor een zetel. De Veiligheidsraad moet wel in balans blijven’’, aldus de premier na afloop.

Terug naar boven