r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo Afstudeer hoed man met tas twitter

Staat van de Europese Unie

Vlag Europese Unie, Staat van de Europese Unie
Bron: © European Union, 2017

De Staat van de Europese Unie is het jaarlijkse stuk waarin het kabinet vanuit een Nederlands perspectief terugkijkt op de belangrijkste ontwikkelingen in de Europese Unie van het afgelopen jaar én waarin het kabinet een visie presenteert op de Europese Unie en de Europese agenda van het komende jaar.

De Staat van de Europese Unie wordt in principe in februari gepubliceerd en vervolgens behandeld in de Tweede en Eerste Kamer.

In het eerste deel zet het kabinet de algemene politieke lijnen uiteen voor het Europese beleid voor het komende jaar. In het tweede deel wordt per raadsformatie in meer detail ingegaan op de ontwikkelingen op ieder beleidsterrein. In een bijlage is een overzicht opgenomen van de stand van zaken van actiepunten per raadsformatie.

Staat van de Europese Unie 2018

Europese samenwerking moet zich richten op het bereiken van concrete resultaten voor onze burgers op die terreinen waar landen alleen niet in staat zijn de belangen van hun bevolkingen optimaal te beschermen. Dat is de hoofdboodschap van de Staat van de Europese Unie 2018, waarin het kabinet Rutte III zijn visie op Europa naar buiten bracht.

Staat van de Unie vóór 2012

Vóór 2012 verscheen de Staat van de Unie in de regel op Prinsjesdag. Het stuk was indertijd vooral een terugblik op de belangrijkste ontwikkelingen in de Europese Unie van het jaar daarvoor.

State of the Union

De Staat van de Europese Unie moet niet worden verward met de 'State of the Union', soms ook aangeduid als de 'State of the European Union'. Dat is de jaarlijkse terugblik op de ontwikkelingen in de EU en de uiteenzetting van de nieuwe plannen van de Europese Commissie door de Commissievoorzitter.

1.

Meer informatie

Delen

Terug naar boven