r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Debat 'Hoe overleeft de Wmo de crisis?' met Agnes Wolbert, Nieuwegein

Ophaalbrug in Nieuwegein
datum 27 mei 2010 13:45
plaats Nieuwegein
locatie NBC Blokhoeve Toon locatie
aanwezigen M. (Jet) Bussemaker, A. (Anouchka) van Miltenburg, A.G. (Agnes) Wolbert e.a.
organisatie Partij van de Arbeid (PvdA)

Wat zijn de gevolgen van mogelijke bezuinigingen op de Wmo? Hoe zijn deze bezuinigingen op te vangen? Moet de gemeente stoppen met aanbesteden? Over deze vragen gaat het debat waaraan Agnes Wolbert donderdag mee doet.

Het debat vindt plaats tijdens het congres 'Wmo en Welzijn Nieuwe Stijl 2010'. De Wet maatschappelijke ondersteuning, opvolger van de Welzijnswet, bestaat nu drie jaar. Uitgangspunten als actief burgerschap, ketensamenwerking en de nieuwe welzijnswerker kunnen inmiddels op brede erkenning rekenen. Toch is Jet Bussemaker, voormalig staatssecretaris van VWS, nog altijd kritisch over de prestaties van gemeenten en werkveld. De centrale vraag tijdens deze dag is: 'Hoe effectief, betaalbaar en cliëntgericht is de Wmo?'. Hoe goed presteren gemeenten en instellingen werkelijk in 2010? En wat kan er beter?

Kom op donderdag 27 mei naar het congres over ‘Wmo en Welzijn Nieuwe Stijl 2010'. Onder leiding van Pieter Hilhorst leert u alles over het meerjarenprogramma Welzijn Nieuwe Stijl, de actuele trends binnen gemeenten en effectieve methoden van cliëntenparticipatie.

Tijdens het congres ‘Wmo en Welzijn Nieuwe Stijl 2010' leert u bovendien over:

  • Hoe overleven de Wmo en het werkveld de crisis?
  • Goed aanbesteden, goed samenwerken én effectieve regievoering
  • De Kanteling en Gouden regels voor cliëntenparticipatie
  • Het ideale profiel van de nieuwe welzijnswerker

Het volledige programma is als volgt:

09.00 uur Ontvangst

09.30 uur Opening en inleiding door de dagvoorzitter Pieter Hilhorst, politicoloog en columnist van de Volkskrant

09.45 uur Wmo 2010: de stand van zaken: wat zijn de verwachtingen voor 2010? Campagne Welzijn Nieuwe Stijl. Verbeterpunten in relaties gemeente-instellingen.

10.10 uur Wmo en Gemeenten: actuele trends op gemeente niveau. Ervaringen van gemeenten en cliënten met de Wmo. Handelen gemeenten in de geest van de Wmo? Welke ervaringen hebben aanvragers met de Wmo? Wat zijn de effecten van vraagsturing? Wmo: Het spel op het maatschappelijk middenveld: Trendrapport 2010. Concurrentie of samenwerking: wat werkt? De civiele samenleving: op de rand van buitenspel? Voor een dubbeltje op de eerste rang.

10.45 uur Gelegenheid tot het stellen van vragen

10.55 uur Koffie- en theepauze

11.25 uur Welzijn Nieuwe Stijl vraagt om andere professionals. Het einde van de welzijnswerker. De wederopstanding van de sociaal werker. De ontsnapping aan de bureaucratie. De burger als collega. Welzijn Nieuwe Stijl en 'de kracht van verbinden'. Sterke werkers en zwakke professionalisering. De actieve terughoudendheid van de werker. Het zwakke historische besef van de sector.

12.00 uur Wmo en cliëntenparticipatie. Kansen en beperkingen voor Wmo-raden. Hoe betrek je kwetsbare doelgroepen bij het beleid? Hoe krijgen gemeenten doelgroepen in beeld? Zorgbelangorganisaties stimuleren participatie. De 13 Zorgbelangorganisaties hebben het programma ‘Lokaal centraal'uitgevoerd. In 2009 hebben zij vrijwel elke gemeente een z.g. overdrachtsdossier Wmo gemaakt. Hoe staat de Wmo - participatie ervoor? Presentatie van de resultaten en bespreking van de kansen en uitdagingen die er in het kader van Welzijn Nieuwe Stijl zijn voor Wmo-raden, Lokale belangenbehartigers en gemeenten

12.35 uur Gelegenheid tot het stellen van vragen

12.45 uur Lunch

13.45 uur Debat: Hoe overleeft de Wmo de crisis? Met Agnes Wolbert (PvdA), Anouchka van Miltenburg (VVD) en Renske Leyten (SP).

14.30 uur Verdiepingsronde 1

15.20 uur Pauze

15.35 uur Verdiepingsronde 2

16.25 uur Slotwoord

16.55 uur Borrel

Om je op te geven voor het congres, ga naar de website van Elsevier Congressen.


Inhoud

1.

Partij van de Arbeid (PvdA)

De Partij van de Arbeid (PvdA) is een progressieve, sociaaldemocratische partij. De partij werd opgericht in 1946 als een voortzetting van de vooroorlogse Sociaal-Democratische Arbeiders Partij (SDAP), de Vrijzinnig-Democratische Bond (VDB) en de Christelijk-Democratische Unie (CDU). De huidige politiek leider is Lilianne Ploumen.

2.

Meer over...

Terug naar boven