r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Grote Geschiedenis Verkiezingsdebat van het Koninklijk Historisch Genootschap met diverse politici, Leiden

Stadhuis van Leiden
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 1 juni 2010 14:30
plaats Leiden
locatie Academiegebouw Universiteit Toon locatie
aanwezigen A. (Atzo) Nicolaī, F.C.G.M. (Frans) Timmermans, B. (Boris) van der Ham, A.A.G.M. (Ronald) van Raak, J. (Jan) Schinkelshoek, P.F. (Paul) van der Heijden e.a.
organisatie Partij van de Arbeid (PvdA)

Frans Timmermans neemt deel aan het Grote Geschiedenis Verkiezingsdebat, georganiseerd door de Universiteit van Leiden in samenwerking met de beroepsorganisatie het Koninklijk Nederlands Historisch Genootschap.

Grote Geschiedenis Verkiezingsdebat heeft als doel erachter te komen welke toekomst de partijen zien weggelegd voor geschiedenis: geschiedenisonderwijs, de rol van het Nationaal Historisch Museum, maar ook de discussie over burgerschap en nationale identiteit.

De vraag die centraal staat, is: hoe figureert de geschiedenis in de nieuwe Tweede Kamer? Historici, docenten, studenten, erfgoeddeskundigen, scholieren, vertegenwoordigers van de culturele sector en geïnteresseerde burgers zijn allen zeer benieuwd naar de standpunten in de verkiezingsprogramma’s over de betekenis van geschiedenis.

Deelnemers debat:

Frans Timmermans (PvdA), Atzo Nicolaï (VVD), Ronald van Raak (SP), Jan Schinkelshoek (CDA) en Boris van der Ham (D66).

Meer info:

Balkenende IV was een historisch kabinet. Niet zozeer historisch slecht of historisch goed, maar historisch, omdat kabinet en parlement tussen 2007 en 2010 heel wat partijpolitieke woorden hebben gewijd aan geschiedenis en het nationale verleden. Van de invoering van de canon, via de V.O.C.-mentaliteit en het Nationaal Historisch Museum in Arnhem tot de slag om de John Frostbrug: geschiedenis en geschiedenisonderwijs waren een heet hangijzer. En dat lijkt nog wel even zo te blijven. Geschiedenis gaat namelijk vaak over de vraag wie en hoe we zijn en waar we vandaan komen. Nu de antwoorden op deze vragen minder vanzelfsprekend lijken, wordt daarover ook in het parlement regelmatig gedebatteerd.


Inhoud

1.

Partij van de Arbeid (PvdA)

De Partij van de Arbeid (PvdA) is een progressieve, sociaaldemocratische partij. De partij werd opgericht in 1946 als een voortzetting van de vooroorlogse Sociaal-Democratische Arbeiders Partij (SDAP), de Vrijzinnig-Democratische Bond (VDB) en de Christelijk-Democratische Unie (CDU). De huidige politiek leider is Lilianne Ploumen.

2.

Meer over...

Terug naar boven