r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Patiënten kunnen makkelijker terecht over de grens

donderdag 23 april 2009, 15:47

Gewijzigd 23:15 uur

STRAATSBURG (ANP) - Patiënten die in andere EU-landen behandeld willen worden, kunnen daar voortaan makkelijker terecht. Het Europees Parlement heeft donderdag ingestemd met een regeling die dit mogelijk maakt. Eerder had het Europees Hof voor Justitie, na klachten van patiënten, al uitgesproken dat elke EU-burger recht heeft op ,,een hoog niveau'' van gezondheidszorg.

Door de nieuwe EU-richtlijn kunnen patiënten, wanneer hun arts het daarmee eens is, zonder veel bureaucratische rompslomp in andere EU-lidstaten geholpen worden. Een voorstel van VVD-Europarlementariër Jules Maaten regelt dat patiënten met zeldzame ziektes nog makkelijker elders een behandeling kunnen krijgen als dat nodig is. Ook komt er op aandrang van Maaten een ombudsman waar patiënten met klachten kunnen aankloppen.

Maaten is blij met de uitkomst van de stemming in het Europarlement. Hij hekelt de fracties van SP en GroenLinks die tegenstemden. Ook CDA-Europarlementariër Ria Oomen is tevreden. Zij wijst erop dat de nieuwe regeling van belang is voor grensregio's als Limburg.

SP-Europarlementariër Kartika Liotard zegt tegen te hebben gestemd omdat de richtlijn de nationale zorgstelsels ondermijnt en de deur openzet voor marktwerking.

De PvdA onthield zich van stemming. Volgens Europarlementariër Dorette Corbey moeten de lidstaten absoluut zeggenschap houden over de inrichting van hun gezondheidsstelsel. ,,Gezondheidszorg is geen vrije markt.'' Corbey vindt de nieuwe regeling daarvoor onvoldoende waarborgen bevatten.

Terug naar boven