r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Voorlopig geen vrij vrachtverkeer in EU

donderdag 23 april 2009, 15:04

Gewijzigd 17:14

STRAATSBURG (ANP) - Transporteurs blijven beperkt in de mogelijkheid om binnenlands vrachtvervoer te verrichten in andere EU-landen. Volgens een regeling waarmee het Europees Parlement donderdag definitief heeft ingestemd, mogen hooguit drie van dergelijke ritten in zeven dagen worden verreden. De EU-lidstaten en het parlement hadden daarover al eerder een akkoord bereikt.

Nederlandse Europarlementariërs hadden verder willen gaan bij de liberalisering van de vervoersmarkt, maar met name Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk schrokken daarvoor terug. PvdA-Europarlementariër Lily Jacobs spreekt van ,,een gemiste kans''. Cabotage , zoals het binnenlands transport in andere landen heet, heeft als voordeel dat lege terugritten over lange afstand worden vermeden.

TLN en EVO , belangenorganisaties in de transportsector, bestempelen de maatregel als protectionistisch en zien het als een gemiste kans voor zowel economie als milieu. Juist in deze tijd kan het bedrijfsleven een extra steuntje in de rug gebruiken en kan vrije cabotage een bijdrage leveren aan het halen van milieudoelen, vinden zij.

Nederland is een van de grootste cabotagevervoerders van Europa. TLN en EVO zijn voorstander van volledig vrije cabotage. Dat voorkomt dat vrachtauto's leeg terugrijden en vermindert het aantal ritten. Dit leidt tot efficiënter en goedkoper vervoer, minder files en minder uitstoot van broeikasgas. Bovendien hebben opdrachtgevers hierdoor een bredere keus. TLN en EVO vinden het jammer dat er nog steeds geen einddatum is genoemd waarop cabotage volledig geliberaliseerd zal worden. Wel komt er door de nieuwe regel een einde aan de lappendeken van nationale regelingen.

Terug naar boven