r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Europarlementsleden voor vrije zorg over de grens

dinsdag 31 maart 2009, 14:06

Gewijzigd 8:45 uur

BRUSSEL (ANP) - Europeanen moeten makkelijker over de grens naar een ziekenhuis of andere zorginstelling kunnen. De Europarlementscommissie voor gezondheid heeft een plan daartoe dinsdag gesteund.

Zorg in het buitenland kan ook een oplossing zijn voor te lange wachtlijsten. Europarlementslid Jules Maaten (VVD): ,,Dit voorstel kan levens redden, want straks bepaalt niet de verzekeraar, maar de patiënt waar de behandeling plaatsvindt. Patiënten kunnen zich straks zonder zorgen over geld of kwaliteit in het buitenland laten opereren.''

De VVD'er heeft geen begrip voor pogingen van SP en de Groenen om het wetsvoorstel van tafel te krijgen. ,,Ze stellen nationale gezondheidsbureaucratie boven vrije keuze van patiënten. Eindelijk komt er Europese wetgeving waar de Europese burger iets aan heeft. Onbegrijpelijk dat ze dat niet steunen.''

SP-Europarlementslid Kartika Liotard stelt in een reactie: ,,Deze richtlijn zet aan tot de afbraak van onze nationale gezondheidszorg en spoort patiënten aan om in het buitenland op zoek te gaan naar zorg. Als we zo doorgaan, moet straks iedereen specialistische hulp ver weg van huis halen.''

Gezondheidszorg moet van de SP een zaak blijven van de EU-lidstaten. ,,Een stem voor het CDA en de VVD bij de komende Europese verkiezingen is een stem voor afbraak van ons nationale zorgstelsel.''

PvdA -Europarlementslid Dorette Corbey onthield zich van stemming. Corbey ziet voordelen voor mensen in grensregio's en voor patiënten met zeldzame ziekten. ,,Maar het mag niet zo zijn dat de verzekeraar je naar Polen of Hongarije stuurt voor een nieuwe heup, alleen maar omdat de operatie daar goedkoper is.''

Op voorstel van Ria Oomen (CDA) komen er proefgebieden voor grensoverschrijdende zorg. Limburg kan daarvoor in aanmerking komen. ,,Vooral in een grensregio als Limburg is het van belang dat patiënten gemakkelijk over de grens kunnen voor een medische behandeling.''

Delen

Terug naar boven