r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Wie is FLOW

De Stichting Fonds Leren en Ontwikkelen Wooncorporaties (FLOW, voorheen FSOW) is sinds 1989 het scholings- en ontwikkelingsfonds voor alle wooncorporaties in Nederland. FLOW is gevestigd in Almere-Haven.

FLOW heeft een initiërende, begeleidende en ontwikkelende rol binnen de sector wooncorporaties. We ontwikkelen zelf projecten, maar ondersteunen ook projecten van externe organisaties die bijdragen aan het verbeteren en professionaliseren van de sector.

De taakvelden van FLOW zijn:

  • onderzoek
  • opleidingen
  • arbeidsomstandigheden
  • werkgelegenheid
  • voorlichting

Het bestuur van FLOW heeft een paritair karakter en bestaat uit werkgevers- en werknemersorganisaties, te weten Aedes vereniging van woningcorporaties, FNV Bouw, CNV Vakmensen en De Unie.

FLOW is een door het Agentschap Sociale Zaken & Werkgelegenheid erkend aanvrager van subsidies uit het Europees Sociaal Fonds (ESF). De ESF-aanvragen en projectbegeleiding worden door een aparte unit verzorgd, Projectbureau FLOW.

Uw suggesties

De redactie doet haar best een goed product te maken en correcte informatie te verstrekken. Toch kan het zijn dat u iets tegenkomt dat niet klopt, of dat u informatie mist. Uw suggesties om deze site te verbeteren zijn dan ook van harte welkom. Het snelst reageert u via de contact-optie.

Meer informatie over deze site

Terug naar boven