r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Tips

De volgende tips kunnen u helpen om sneller uw weg te vinden binnen deze site.

Inhoud

1.

Snel informatie opzoeken

Het snelst en eenvoudigst zoekt u door in het zoekveld rechtsboven de eerste 5 a 6 letters van het gewenste onderwerp in te tikken en op Enter te klikken.

U krijgt dan eerst de zoekresultaten die (vooral) met woningcorporaties te maken hebben en daarna meer algemene EU-resultaten.

2.

Snel deze site verkennen

Als u snel wilt zien welke menu-keuzen er achter de blauwe menubalk schuil gaan (Staatssteun, Aanbestedingen, enz.), kunt u het beste de sitemap opvragen. Deze geeft u in één oogopslag een overzicht van alle rubrieken.

3.

Snel Europese dossiers opvragen

Op deze site wordt voor de meeste Europese voornemens een EU-dossier bijgehouden. Hierin wordt goeddeels automatisch de informatie van de verschillende bronnen bijeengebracht.

Als u op deze site één van de vele Europese nummers intikt, komt u in eerste instantie altijd op zo'n automatisch samengesteld EU-dossier terecht.

Voorbeeld:

  • com (2003) 423 of
  • richtlijn 2004/117.

Als dat uw vragen niet beantwoordt, kunt u via de keuze Alternatieve dossiers in zo'n EU-dossier altijd de gebruikte bron-dossiers opvragen.

4.

Samenhang Europese dossiers

Zowel het Europees parlement als de Raad van ministers geven aan ieder dossier één of meer onderwerpsaanduidingen. Door in een dossier op zo'n aanduiding te klikken krijgt u een overzicht van alle verwante dossiers.

De onderwerpsaanduidingen van het Europees Parlement vindt u achter Beleidsterrein EP en de aanduidingen van de Raad achter Raadsonderwerp.

Bekijk bijvoorbeeld eens het dossier rond de wijziging van Richtlijn 98/71/EG inzake de rechtsbescherming van modellen en klik dan op het raadsonderwerp Intellectuele eigendom.

Terug naar boven