r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Euregio's

Een Euregio is een grensoverschrijdend samenwerkingsverband van gebieden die liggen in de Europese Unie. Er worden met EU-subsidies projecten uitgevoerd die moeten bijdragen aan de ontwikkeling en integratie van desbetreffende regio's. In het Belgisch-Duits-Nederlands grensgebied bestaan de volgende zeven samenwerkingsverbanden: Benelux Middengebied, Eems-Dollard, Gronau-Enschede, Maas-Rijn, Rijn-Maas Noord, Rijn-Waal en Scheldemond.

Inhoud

1.

Benelux Midden

Tot de Euregio Benelux Midden behoren de Nederlandse provincies Noord-Brabant en Limburg en de Vlaamse provincies Antwerpen, Limburg en Vlaams-Brabant (Leuven). In dit gebied met ongeveer 6,3 miljoen inwoners liggen zes universiteiten, vier internationale luchthavens en één haven. In het INTERREG IV-programma (2007-2013) zijn de Euregio´s Scheldemond en Benelux Middengebied samengevoegd tot de Grensregio Vlaanderen-Nederland.

In het nieuwe programma staat de duurzaamheidsdriehoek "Mens-Milieu-Economie centraal". Binnen de genoemde prioriteiten komt de focus te liggen op projecten die bijdragen aan de economische ontwikkeling van de regio, in het bijzonder gericht op innovatie:

 • Mens besteedt aandacht aan nieuwe impulsen voor cultuur en welzijn
 • Milieu legt de nadruk op het duurzame gebruik van natuurlijke rijkdommen en bij landschap en natuur
 • Economie zet in op innovatie en uitbouw van de kenniseconomie, grensoverschrijdend ondernemen en het versterken van de economische structuren

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot het secretariaat van de Grensregio Vlaanderen-Nederland:

Albert Building

Belpairestraat 20 B 10

B-2600 Antwerpen (Berchem)

Tel +32 (0)3 240 69 20

Fax +32 (0)3 240 69 29

E-mail info@grensregio.eu

2.

Eems-Dollard

Het in 1977 opgerichte samenwerkingsverband Eems-Dollard heeft momenteel 102 leden uit de Nederlandse provincies Groningen en Drenthe en het Duitse Ostfriesland, het Emsland, Friesland en Landkreis Cloppenburg. In het gebied wonen ongeveer twee miljoen mensen (waarvan 1,1 miljoen Nederlanders). Het motto luidt: “Kansen benutten, nadelen verminderen”.

De prioriteiten voor het EDR-gebied zijn:

 • Economie, technologie en innovatie (Agro-Business, energie, maritieme sector, logistiek/handel, sensortechnologie, recreatie en toerisme, kennistransfer en netwerkvorming)
 • Duurzame regionale ontwikkeling (Informatie- en communicatietechnologie, verkeer en logistiek, natuur-, landschaps- en milieubescherming, kennistransfer en netwerkvorming)
 • Integratie en maatschappij (Onderwijs, cultuur, taal, kennistransfer en netwerkvorming)

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot het bestuur van de Euregio Eems-Dollard:

Eems Dollard Regio

Bunderpoort 14

Postbus 43

NL 9693 ZG Nieuweschans

Tel.: 0597 521818

Fax: 0597 522511

E-mail: edr@edr.org

3.

Gronau-Enschede

In Nederland behoren de regio´s Achterhoek, Twente, enkele gemeenten in de regio Noordoost-Overijssel en de gemeente Coevorden (provincie Drenthe) tot Gronau-Enschede. In Duitsland maken de Nedersaksen Landkreis Grafschaft Bentheim, Landkreis Osnabrück, Stadt Osnabrück, de gemeenten Emsbüren, Spelle en Salzbergen (Landkreis Emsland), en in de deelstaat Noordrijn-Westfalen de stad Münster en alle Kreise in het Münsterland (Borken, Coesfeld, Steinfurt, Warendorf) deel uit van deze Euregio.

De prioriteiten voor Gronau-Enschede zijn:

 • Economie, technologie en innovatie (technologie- en kennistransfer, economische netwerken, ondersteuning MKB, bijscholing/upgrading)
 • Duurzame regionale ontwikkeling (hernieuwbare energieën, energie, besparende technologieën, grensoverschrijdend infrastructureel aanbod, natuur-, landschaps- en milieubescherming)
 • Integratie en maatschappij (gezondheid, consumenten, arbeidsmarkt, grenspendelaars, integratie (onderwijs, cultuur), openbare veiligheid)

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot het bestuur van de Euregio Gronau-Enschede:

Enscheder Straße 362

D-48599 Gronau

Postbus 6008

NL-7503 GA Enschede

Telefoon: 053 / 460 51 51

Fax: 053 / 460 51 59

j.oostenbrink@euregio.nl

4.

Maas-Rijn

Onder deze regio vallen het zuidelijke deel van de Nederlandse provincie Limburg, de regio Aken (Duistland), de Belgische provincies Limburg en Luik en de Duitstalige Gemeenschap van België. Totaal leven er in deze regio, één van de oudste grensoverschrijdende samenwerkingsverbanden in Europa, zo´n 3,9 miljoen mensen (waarvan ongeveer 750.000 Nederlanders), die verspreid zijn over drie landen. Er bevinden zich zes grote steden en er worden drie talen gesproken.

De prioriteiten voor Maas-Rijn zijn:

 • Versterken van de economische structuur, bevorderen van kennis en innovatie en meer en betere banen (bevorderen concurrentiepositie, samenwerking tussen kennisinstituten en bedrijven, versterking toerisme, ontwikkeling arbeidsmarkt)
 • Natuur en milieu, energie, natuurlijke hulpbronnen en mobiliteit (bevorderen duurzame vormen van energiebronnen en mobiliteit, bescherming van milieu)
 • Kwaliteit van leven (gezondheidszorg, openbare veiligheid, culturele diversiteit)

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot het bestuur van de Euregio Maas-Rijn:

Stichting Euregio Maas-Rijn:

Gospertstraße 1

B - 4700 Eupen

Tel.: ++32 87 789 630

Fax: ++32 87 789 633

E-mail: info@euregio-mr.eu

5.

Rijn-Maas-Noord

Dit gebied telt ruim 1,8 miljoen inwoners (waarvan bijna een half miljoen Nederlanders). Naast de Duitse deelstaten Mönchengladbach, Krefeld, de Kreis Viersen, de Rhein-Kreis Neuss en de zuidelijke Kreis Kleve maken de Nederlandse regio`s noord- en Midden-Limburg deel uit van deze Euregio. De Euregio werd in 1978 opgericht als vrijwillige werkgemeenschap en is sinds 2004 een publiekrechtelijke organisatie.

Gesteunde thema´s in deze Euregio zijn:

 • Ruimtelijke structuur (grensoverschrijdende, geïntegreerde en ruimtelijkfunctionele ontwikkeling, verkeer/mobiliteit, transport, nutsvoorzieningen/telecommunicatie)
 • Economie, technologie en innovatie (samenwerking van MKB/grensoverschrijdende markt, technologieontwikkeling en –transfer, recreatie en toerisme)
 • Leefmilieu (milieu, natuur en landschap, landbouw)
 • Benutting van het menselijke potentieel (ontwikkeling van de arbeidsmarkt, mobiliteit van de werknemers, grensoverschrijdende netwerken in kwalificatie, beroepsopleiding en werkgelegenheid)
 • Maatschappelijke integratie (sociale netwerken, oplossen van alledaagse grensproblemen, cultuur/historisch erfgoed en onderwijs)
 • Technische bijstand (programmamanagement INTERREG IIIA, gemeenschappelijk technisch secretariaat, rapportage, controle, evaluatie, promotie en publiciteit INTERREG IIIA)

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot het bestuur van de Euregio Rijn-Maas Noord:

Euregio Rijn-Maas-Noord

Konrad-Zuse-Ring 6

D-41179 Mönchengladbach

Regio Noord- en Midden-Limburg

Tel. +49.(0)2161.6985.502

Tel. +31.(0)77.850.4991

p.tillmanns@regio-nml.nl

6.

Rijn-Waal

De Euregio Rijn-Waal bestaat uit de Achterhoek, West-Veluwe, de regio Arnhem-Nijmegen, Zuid-West Gelderland en Noordoost Brabant (Nederland) en de Duitse regio´s Kreis Kleve, Kreis Wesel en Stadt Duisburg. In dit gebied wonen 2,7 miljoen inwoners, daarvan zijn er 1,4 miljoen Nederlander. Na jarenlange voorbereiding op Europees en nationaal niveau kreeg deze Euregio niet alleen een vrijwillige basis voor grensoverschrijdende samenwerking, maar kwam er ook een publiekrechtelijke basis. Het doel is "het bevorderen van de maatschappelijke integratie in het Nederlands-Duits grensgebied rond de Rijn, Waal en Maas door het organiseren van grensoverschrijdende samenwerking".

Er zijn projecten gerealiseerd op het gebied van onder andere de gezondheidszorg, de arbeidsmarkt en de economie. Voorbeelden zijn een woonzorghuis voor senioren op de grens van Nederland en Duitsland, een sterkere positie op de markt voor toeristische producten op de markt en een hoogwaardige glasvezelkabelverbinding tussen Enschede en Munster in het Nederlands-Duitse Internet Exchange.

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot het bestuur van de Euregio Rijn-Waal:

Euregio Rijn-Waal

Emmericher Straße 24

D-47533 Kleve

Telefoon: +0049-(0)2821-7930-0

Fax: +0049-(0)2821-7930-30

E-mail: info@euregio.org

7.

Scheldemond

De drie provincies die in de Euregio Scheldemond samenwerken zijn Zeeland, Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen. In dit gebied wonen iets minder dan 3 miljoen inwoners (waaronder 380.000 Nederlanders), en bevinden zich onder andere een aantal havens, transportassen, maar ook ruimtelijk gebied.

Voor de vorige periode (2000-2006) voorzag de Europese Commissie 19,58 miljoen Euro aan middelen vanuit het EFRO. Daarvan zijn onder andere een kunstfietsroute, een project om streekproducten te promoten, duurzame watersystemen en bezoekerscentra op het platteland gerealiseerd.

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot het bestuur van de Euregio Scheldemond:

Euregio Scheldemond (bezoekadres)

Vogelmarkt 15

4de verdieping

B-9000 Gent

tel. +32 (0)9-223 88 47

fax +32 (0)9-233 63 21

euregio.scheldemond@oost-vlaanderen.be

Terug naar boven