r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Onzekerheid in Den Haag en Brussel over EU-verdrag

donderdag 9 oktober 2008, 15:42

DEN HAAG(ANP) - Zowel bij het Nederlands kabinet als bij hoge Europese functionarissen en diplomaten bestaat vlak voor een EU-top grote onzekerheid over de vraag wanneer het nieuwe EU-verdrag in werking kan treden.

Staatssecretaris Frans Timmermans (Europese Zaken) erkende donderdag in de Tweede Kamer dat de toekomst van het Verdrag van Lissabon onzeker is. En in Brussel rekent niemand er eigenlijk nog op dat er een oplossing komt vóór de verkiezingen voor een nieuw Europees Parlement op 4 juni volgend jaar.

Een hoge bron dichtbij de Europese regeringsleiders zei onlangs al dat het niet verstandig zou zijn om snel een tweede volksraadpleging in Ierland te houden. ,,Waarom zou je een referendum houden als je praktisch zeker weet dat je het gaat verliezen?''

Impasse

De Ieren stemden het verdrag in juni weg en volgende week praten de EU-leiders weer over de daardoor ontstane impasse. Maar pas in december zal de Ierse regering op een EU-top met voorstellen voor een oplossing komen.

Het verdrag kan pas in werking treden als alle 27 EU-landen het hebben geratificeerd. Oorspronkelijk was het de bedoeling dat de lidstaten binnen een jaar na de ondertekening in december 2007 zouden ratificeren, zodat het verdrag op 1 januari 2009 van kracht zou worden. Maar dat is inmiddels onmogelijk. Behalve Ierland hebben ook Polen, Tsjechië en Duitsland nog niet de volledige ratificatieprocedure doorlopen.

De Europese verkiezingen van volgend jaar worden dus volgens de regels van het 'oude' Verdrag van Nice gehouden. Dat gaat ook gelden voor de daarop volgende vorming van een nieuwe Europese Commissie.

Timmermans vindt dat jammer, zei hij donderdag, omdat 'Nice' dwingender is bij de samenstelling van de commissie, doordat er minder politieke onderhandelingsruimte is. Zo schrijft Nice één eurocommissaris per lidstaat voor en wil Lissabon dat juist afschaffen, aldus de staatssecretaris.

Hij noemt het in theorie mogelijk dat er voor een nieuwe Europese Commissie een overbruggingsperiode komt van enkele maanden, als duidelijk is dat het Verdrag van Lissabon wel per 1 januari 2010 kan ingaan

Delen

Terug naar boven