r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Jaarlijkse effectbeoordelingen van de DG's van de Commissie

Deze jaarlijkse verslagen, opgesteld door de directoraten-generaal (DG's) van de Europese Commissie, beschrijven de effecten van alle belangrijke initiatieven uit het werkprogramma van de Commissie op economisch, sociaal en milieu-gebied.

De effectbeoordelingen worden uitgevoerd sinds 2002. Effectbeoordeling is een hulpmiddel bij de politieke besluitvorming, maar vervangt deze niet. Ze licht de besluitvormers in over de waarschijnlijke effecten van voorstellen, maar laat de beslissingen aan hen over.

1.

Meer informatie

Terug naar boven