r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Europarlementariërs teleurgesteld over Iers 'nee'

vrijdag 13 juni 2008, 16:45

BRUSSEL (ANP) - De meeste Nederlandse Europarlementariërs zijn teleurgesteld over het Ierse nee. Ze vrezen dat het democratischer worden van de Europese Unie en het soepeler functioneren van de instellingen nu vertraging oploopt.

Maria Martens , voorzitter van de CDA-Europarlementariërs, denkt dat het nee een zware wissel zal trekken op de EU. Ze betreurt het dat er nog steeds geen einde is gekomen aan twintig jaar debat over de spelregels van de EU. ,,Het is nu aan de regeringsleiders om de situatie te bespreken'', zegt ze.

De EU-leiders komen eind volgende week bijeen voor een top in Brussel. Jan Marinus Wiersma van de PvdA verwacht dat de Ierse regering dan voorstellen voor een oplossing op tafel zal leggen. Hij wijst er op dat de Ieren de afgelopen decennia enorm geprofiteerd hebben van EU-subsidies.

Verdrag van Lissabon

Wiersma gaat er niet van uit dat er opnieuw onderhandeld kan worden over de tekst van het Verdrag van Lissabon. Hij vindt de situatie nu wezenlijk anders dan na het Franse en het Nederlandse nee in 2005.

VVD'er Jules Maaten stelt dat het Ierse 'no' niet mag leiden tot stilstand in de EU. ,,Europa is echt nog niet democratisch en efficient genoeg.'' De lage opkomst in Ierland geeft volgens hem aan dat een referendum niet het juiste middel is om over vierhonderd pagina's juridisch jargon te beslissen.

Serieus probleem

Sophie in 't Veld van D66 spreekt van een heel serieus probleem in de EU. ,,Dit heeft niks met democratie te maken. Een handjevol Ieren bepaalt het lot van een half miljard EU-burgers.'' Ze wil geen nieuwe bezinningsperiodes en de andere EU-landen die nog in het ratificatieproces zitten (zoals Nederland en Groot-Brittannië) moeten daar in haar ogen gewoon mee doorgaan.

Ze is tegen nationale referenda over EU-zaken, terwijl haar partij een groot voorstander is van referenda en ook één van de initiatiefnemers was van het Nederlandse referendum over de EU-grondwet. ,,Daar was ik toen ook al niet zo blij mee. Zo'n referendum is een travestie van democratie'', zegt ze.

EU-brede referenda

In 't Veld is wel voorstander van EU-brede referenda. Ook Kathalijne Buitenweg van GroenLinks ziet dat als een goed toekomstig alternatief. Ook haar partij stond in 2005 aan de basis van het Nederlandse referendum over de EU-grondwet.

Erik Meijer van de SP is een van de weinige Nederlandse Europarlementariërs die wel opgetogen is over het nee uit Dublin. ,,Nu begint eindelijk de discussie over wat we in de EU willen van onderaf, van de burger. Tot nu werden alle beslissingen van bovenaf genomen.''

Terug naar boven