r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

CDA en VVD tegen intrekken transportvergunningen

zondag 9 december 2007, 11:07

BRUSSEL (ANP) - Europarlementsleden van CDA en VVD willen voorkomen dat transporteurs na kleine overtredingen hun vergunning verliezen om in andere landen vervoer te verrichten.

,,Ik ben zwaar tegen dat voorstel van de Europese Commissie'', zei Corien Wortmann (CDA). ,,Het moet alleen om zware vergrijpen gaan en na toetsing door de rechter.''

Wortmann vreest dat kleine overtredingen al snel zijn gemaakt, soms buiten de schuld van de transporteur. ,,De nieuwe digitale tachograaf voor rij- en rusttijden heeft allerlei kinderziekten: een transportondernemer mag daarvoor niet bloeden'', zegt Wortmann, die ook vreest dat landen als Frankrijk extra streng gaan controleren om zo buitenlandse transporteurs te weren.

Amendementen

Wegens de bezwaren hebben CDA'ster Corien Wortmann en VVD'ster Jeanine Hennis-Plasschaert amendementen ingediend op een voorstel van Europees Commissaris Jacques Barrot (Verkeer). De stemming is gepland in de maanden januari of februari.

Beiden bepleiten al eerder dat wegtransporteurs in de hele Europese Unie vracht kunnen oppikken vanaf januari 2014. Nu is het buitenlands vervoer nog erg beperkt door allerlei restricties. Een meerderheid aan christendemocraten en liberalen wil de beperkingen gestaag opheffen tot volledige openstelling in 2014. ,,Het zal spannend worden of daar een meerderheid voor is'', verwacht Wortmann. ,,Andere fracties hebben juist amendementen ingediend om de restricties verder te beperken.''

Terug naar boven