r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Nederland wil nauwere justitiesamenwerking in EU

donderdag 8 november 2007, 17:00

BRUSSEL (ANP) - Nederland wil dat er binnen de Europese Unie nog nauwer wordt samengewerkt op justitieel gebied. Minister Ernst Hirsch Ballin van Justitie doet daarvoor donderdag een aantal voorstellen aan zijn EU-collega's.

Hirsch Ballin wil een uitbreiding van het al bestaande Europese Bewijsverkrijgings Bevel (EBB). Dit houdt nu nog in dat het openbaar ministerie collegadiensten in andere EU-landen kan verzoeken bestaand bewijsmateriaal voor een strafrechtelijk onderzoek te overhandigen. De politie kan dan bijvoorbeeld op verzoek van justitie in een ander land een huiszoeking doen.

Maar dit EBB geldt nog niet voor het doen van bijvoorbeeld telefoontaps. Daarvoor moeten nu nog wel tijdrovende rechtshulpverzoeken worden ingediend. Hirsch Ballin wil daarvan af. ,,Dit is ineffectief. In mijn ogen moet het verzamelen van bewijsmateriaal in zijn geheel gaan vallen onder de principes van wederzijdse erkenning. Onze wetgeving moet praktisch zijn.''

De minister pleit verder voor het opstellen van minimumstandaarden voor het vergaren van bewijs. Dat moet voorkomen dat bewijs uit DNA-materiaal verzameld in een EU-land door een rechter in een ander land niet als bewijs wordt erkend.

Delen

Terug naar boven