r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Overleg Eurogroep

De Eurogroep komt bijeen rondom de vergadering van de Raad Economische en Financiële Zaken (Ecofin). Meestal is dit op de maandagavond voorafgaand aan de Ecofin. Naast de ministers van Financiën van de landen die de euro ingevoerd hebben is ook de eurocommissaris voor Economische en Monetaire zaken aanwezig, de voorzitter van de Eurogroep werkgroep (EWG) en de president van de Europese Centrale Bank.

Onderwerpen die ter sprake komen zijn onder meer het toezicht op de werking van de Economische en Monetaire Unie (EMU), het stabiliteits- en groeipact en wisselkoersaangelegenheden zoals deelname van niet-eurolanden aan ERM-II. Het overleg wordt voorbereid door de Eurogroep-werkgroep.

Terug naar boven