r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Omzettingstermijn

Nationale overheden krijgen bij richtlijnen en kaderbesluiten een bepaalde termijn vanaf de datum van inwerkingtreding van het Europese besluit tot de uiterste datum van omzetting om de Europese richtlijn om te zetten in nationale wetgeving (implementatie).

De omzettingstermijn ligt meestal tussen zes maanden en twee jaar, afhankelijk van de verwachte complexiteit van de omzetting.

Meestal is de omzettingstermijn gelijk aan de overgangstermijn.

Terug naar boven