r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Ontwerpverslag van een parlementaire commissie (PR)

In de parlementaire commissies van het Europees Parlement worden onderwerpen besproken aan de hand van een ontwerpverslag. Dat is een voorbereidend verslag, opgesteld door één van de leden van de parlementaire commissie: de rapporteur. Het geeft een toelichting op het te bespreken voorstel en bevat een voorstel (resolutie).

Andere leden van de commissie kunnen wijzigingsvoorstellen (amendementen) op het ontwerpverslag voorstellen. Nadat gestemd is over de eventuele amendementen en over de resolutie vervat in het ontwerpverslag, wordt de definitieve versie behandeld in de plenaire vergadering.

Terug naar boven