r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Voortgangsrapportage

De Europese Commissie evalueert de vorderingen van (potentiële) kandidaat-lidstaten in hun streven te voldoen aan de toetredingscriteria. Zij baseert zich hierbij op verschillende bronnen, waaronder:

  • de autoriteiten van de (potentiële) kandidaat-lidstaat
  • besprekingen met ambassades van lidstaten
  • beoordelingen van internationale organisaties (waaronder Raad van Europa, OVSE en UNHCR) en instellingen als het Europees Hof van Justitie (die de naleving van het Stabiliteitspact toetst)
  • rapporten van internationale en lokale niet-gouvernementele organisaties
  • vertegenwoordigers van minderheden

1.

Meer informatie

Delen

Terug naar boven