r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Praktisch Europa in het kort

De Europese Unie maakt veel regels. Deze zijn vaak nogal technisch en daardoor niet zo aansprekend. Toch zijn er ook heel wat regels waarvan we de gevolgen in de alledaagse praktijk kunnen zien. Bijvoorbeeld doordat we goedkoper mobiel kunnen bellen als we in een ander land op vakantie zijn.

Inhoud

1.

Vrij reizen, wonen en werken in de Europese Unie

reizen

Alle EU-burgers mogen vrij door de EU reizen. Dit betekent dat slechts een geldig paspoort of identiteitskaart nodig is om naar andere EU-landen te kunnen reizen. Daarnaast heeft elke EU-burger, in vergelijking met toeristen en reizigers uit niet EU-landen, extra rechten en mogelijkheden. Zo mogen EU-burgers ook tijdelijk in een andere lidstaat wonen.

wonen

De Europese Unie heeft geregeld dat alle burgers in de EU die in een andere EU lidstaat werken het recht hebben om hier ook permanent te wonen. Dit brengt een aantal rechten met zich mee die burgers eerder nog niet hadden als ze in een andere EU lidstaat gingen werken.

werken

Volgens de Europese wetgeving kunnen alle EU-burgers in een ander EU-land in loondienst of als zelfstandige werken, er werk zoeken, of er van een pensioen genieten. Burgers afkomstig uit een andere EU-lidstaat moeten dan op dezelfde manier worden behandeld als de burgers van dat land. 17 miljoen Europeanen wonen of werken in een andere lidstaat dan waar ze vandaan komen.

2.

Hulp aan ruim twee miljoen jongeren bij studeren in het buitenland

De EU heeft verschillende programma's ingesteld, zoals Erasmus+, om uitwisseling naar het buitenland op onderwijsgebied te stimuleren.

3.

Ondernemen over de grenzen

Binnen de Europese Unie bestaat een vrij verkeer van personen, goederen, diensten en kapitaal. Toch is grensoverschrijdend ondernemen niet eenvoudig. Zeker voor kleine en middelgrote ondernemingen kunnen administratieve verplichtingen een hoge drempel vormen.

4.

Kopen en huren in een ander EU-land

De Europese Unie heeft het voor consumenten makkelijker gemaakt om over de grens producten te kopen en verkopen. Zo zijn er regels opgesteld om ervoor te zorgen dat alle producten werken en veilig zijn. Bovendien worden er eisen gesteld aan online producten om consumenten te beschermen.

5.

Eén Europese markt

De Europese lidstaten besloten hun markten samen te voegen om economische voordelen te creëren. Dit betekende dat een groot deel van de handelsobstakels die er vroeger waren, verdwenen. De gezamenlijke markt die ontstond, staat bekend als de interne markt.

6.

Ziekte en gezondheid

Binnen de Europese Unie zijn voorzieningen bij ziekte voor een groot deel op elkaar afgestemd. Dit brengt met zich mee dat u verzekerd blijft als u tijdelijk in een ander land van de EU gaat werken of daar op vakantie bent.

7.

Recht en rechtspraak

Ieder land binnen de EU heeft zijn eigen wetten en zijn eigen rechtspraak. De Europese Unie bepaalt welke regels er gelden bij juridische problemen die zich in een ander land afspelen of die zich voordoen tussen personen uit verschillende lidstaten.

8.

Cultuur en plezier

De Europese Unie reikt een aantal culturele prijzen uit met het doel om de verschillende culturen van Europa te stimuleren en in stand te houden. Zo worden er elk jaar twee steden tot culturele hoofdstad van het jaar uitgeroepen en zijn er prijzen voor muzikanten, films, literatuur, architectuur en cultureel erfgoed.

9.

Mannen en vrouwen krijgen evenveel betaald voor gelijk werk

Gelijkheid en het tegengaan van discriminatie nemen een belangrijke plek in op de agenda van de Europese Unie. Door middel van wetgeving zorgt de EU ervoor dat burgers overal in de Europese Unie dezelfde mate van bescherming tegen discriminatie genieten.

10.

Meer informatie

Terug naar boven