r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Europees Recht

Het Europese recht omvat het recht van de Europese Unie (EU-recht) en het recht van de Europese Gemeenschappen (EG-recht of gemeenschapsrecht). Het wordt gevormd door de EU- en EG-verdragen (het primaire gemeenschapsrecht), door daarvan afgeleid recht, zoals verordeningen en richtlijnen (het secundaire gemeenschapsrecht), door internationale overeenkomsten en door het ongeschreven recht dat wordt toegelicht door uitspraken van het Europese Hof van justitie (de zogenaamde jurisprudentie).

  • Primair gemeenschapsrecht

    Het primaire gemeenschapsrecht vormt het fundament van de Europese samenwerking. Dit onderdeel van het Europese recht bestaat uit de verdragen waarmee de Europese Unie (EU) en haar voorgangers zijn opgericht en uitgebreid.

    Dit onderdeel van het Europese recht bestaat uit de zogenaamde algemene rechtsbeginselen. Dat zijn basisopvattingen over recht en rechtvaardigheid. Net als iedere andere rechtsorde kan ook de Europese Unie niet uitsluitend uit geschreven normen bestaan. Voor de oplossing van bepaalde problemen zijn ongeschreven rechtsregels noodzakelijk.


1.

Toegang tot regelgeving

Delen

Terug naar boven