r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Europese lobby in Nederland voor vrij verkeer

woensdag 1 maart 2006, 20:59

DEN HAAG (ANP) - Europees commissaris Spidla (Sociale Zaken) voert in Nederland een lobby om de grenzen voor Polen en andere werknemers uit de nieuwe EU-lidstaten volledig open te stellen. De Eurocommissaris praat donderdag met onder anderen staatssecretaris Van Hoof van Sociale Zaken, werkgevers van VNO-NCW en MKB-Nederland, voorzitter Jongerius van de vakcentrale FNV en CNV-voorman Paas.

Nederland moet uiterlijk eind april aan de Europese Commissie laten weten of de huidige belemmeringen voor werknemers uit de Midden- en Oost-Europese landen die in 2004 tot de Europese Unie zijn toegetreden, na 1 mei gehandhaafd blijven. Nu moeten werkgevers voor deze arbeidsmigranten nog een werkvergunning aanvragen bij het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI).

Volgens een woordvoerder van Van Hoof neemt het kabinet later deze maand een besluit en volgt daarna de behandeling in de Tweede Kamer. Een Kamermeerderheid van CDA en PvdA is huiverig om Polen hier zonder vergunning aan de slag te laten gaan, omdat zij vrezen voor verdringing op de arbeidsmarkt. Nu worden werkgevers volgens de twee partijen nog door het CWI gedwongen eerst naar het aanbod onder Nederlandse werklozen te kijken.

Volgens een rapport van onderzoeksbureau Ecorys dat is opgesteld in opdracht van Sociale Zaken, zal het aantal werknemers uit de nieuwe lidstaten mogelijk verdubbelen als de grenzen voor hen volledig opengaan. In 2005 werden aan deze arbeidsmigranten, voor 80 procent Polen, circa 30.000 werkvergunningen verleend. Daarbij ging het vooral om tijdelijk werk in de land- en tuinbouw.

Spidla heeft al eens aangegeven dat hij de cijfers uit het Ecorys-rapport vindt meevallen. Daarbij wees hij er ook op dat de drie EU-landen die hun grenzen volledig geopend hebben (Groot-Brittannie, Zweden en Ierland), een hoge economische groei en een lage werkloosheid hebben.

In principe is de vakbeweging voor vrij verkeer van werknemers. Maar volgens de FNV kunnen de grenzen pas volledig open als ,,gelijk loon voor gelijk werk'' gegarandeerd is. Bovendien eist de FNV samen met het CNV een hardere aanpak van illegale arbeid en ontduiking van arbeidsvoorwaarden.

Werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland benadrukken juist dat open grenzen goed zijn voor de economie en een oplossing bieden voor de schaarste aan goede vaklui in Nederland. Tijdens het Voorjaarsoverleg tussen het kabinet, werkgevers en de vakbeweging dat volgende week donderdag plaatsvindt, zal vrij verkeer van werknemers ook nog aan de orde komen.

Terug naar boven