r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Debatverzoek

Een commissie uit het Europees Parlement, een interparlementaire delegatie, een fractie of minstens zevenendertig leden, kunnen de Voorzitter van het parlement vragen een debat te houden over dringende gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (art. 115 van het Reglement).

De Conferentie van voorzitters stelt een lijst van ten hoogste drie onderwerpen op, die op de agenda van het eerstvolgende debat over dringende gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat worden ingeschreven..

Ieder lid kan in het debat een ontwerpresolutie indienen over de besproken onderwerpen. Aan het einde van het debat wordt onmiddellijk gestemd. Stemverklaringen zijn niet toegestaan.

Terug naar boven