r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Ontwerp-aanbeveling Europees Parlement

Het Europees Parlement kan aanbevelingen doen aan de Raad van ministers. Het parlement kan alleen aanbevelingen doen op de gebieden:

Leden van het Europees Parlement kunnen een ontwerp indienen voor zo'n aanbeveling. Dat voorstel wordt dan behandeld door een commissie uit het Europees Parlement.

Niveau

Terug naar boven