r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

EP-Commissie Burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken (LIBE)

Deze parlementaire commissie houdt zich onder meer bezig met de rechten van de burgers van de EU, bestrijding van discriminatie, vrij verkeer van personen, asiel en migratie en de samenwerking bij de rechtsgang.

Deze commissie telt 68 leden. De belangrijkste taak van de commissie is de wetgeving en het democratisch toezicht op het beleid dat de Europese Unie in staat stelt haar burgers vrijheid, veiligheid te bieden. Hierbij zorgt de commissie ervoor dat de waarden uit het EU-Handvest van de grondrechten in de gehele Europese Unie worden gehandhaafd.

Inhoud

1.

Werkzaamheden

De Commissie Burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken is verantwoordelijk voor de bescherming, op het grondgebied van de Unie, van de rechten van de burger, mensenrechten en grondrechten. Daarnaast is de commissie bevoegd voor de maatregelen ter bestrijding van discriminatie, de wetgeving inzake transparantie en de constatering van de van schending van de beginselen van de Europese Unie door lidstaten. Ook vallen agentschappen en organen zoals het Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving, Europol, Eurojust, Cepol en het Europees openbaar ministerie onder deze commissie.

 

2.

Nederlandse leden EP-commissie

Lid/leden

Drs. S.H. (Sophie) in 't Veld (Bron: European Union 2019: EP / Christian Creutz) Sophie in 't Veld (D66)RENEW
J.J.M. (Jeroen) Lenaers MA (Bron: Website CDA.nl) Jeroen Lenaers (CDA)EVP
Malik Azmani (Bron: Website VVD.nl) Malik Azmani (VVD)RENEW
Tineke Strik FOTO: Website GroenLinks Tineke Strik (GL)Groenen/EVA
Marcel de Graaff Marcel de Graaff (PVV)ID

Plaatsvervanger(s)

Paul Tang (Bron: Flickr /  Partij van de Arbeid / Wouter Zaalberg) Paul Tang (PvdA)S&D
RobROOKEN Rob Rooken (JA21)ECR
M.J.A. (Thijs) Reuten Thijs Reuten (PvdA)S&D

3.

Meer informatie

Terug naar boven