r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

EP-Commissie Landbouw en plattelandsontwikkeling (AGRI)

Deze parlementaire commissie houdt zich onder meer bezig met het Europese landbouwbeleid, de kwaliteit van landbouwproducten en wetgeving over dieren.

U ziet nu de basisversie van de tekst
U ziet nu de uitgebreide versie van de tekst

1.

Meer informatie

2.

Nederlandse leden EP-commissie

Lid/leden

    Anja Hazekamp (PvdD)GUE/NGL
    Jan Huitema (VVD)ALDE

Plaatsvervanger(s)

    Bas Belder (SGP)ECR
    Annie Schreijer-Pierik (CDA)EVP

Terug naar boven