r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

EP-Commissie Internationale handel (INTA)

Deze parlementaire commissie houdt zich onder meer bezig met het gemeenschappelijk handelsbeleid van de EU en de economische betrekkingen met andere landen en organisaties.

Inhoud

U ziet nu de basisversie van de tekst
U ziet nu de uitgebreide versie van de tekst

1.

Meer informatie

2.

Nederlandse leden EP-commissie

Lid/leden

    Samira Rafaela (D66)RENEW
    Liesje Schreinemacher (VVD)RENEW

Plaatsvervanger(s)

    Annie Schreijer-Pierik (CDA)EVP
    Agnes Jongerius (PvdA)S&D
    Michiel Hoogeveen (JA21)ECR

Terug naar boven