r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

EP-Commissie Internationale handel (INTA)

Deze parlementaire commissie houdt zich bezig met het gemeenschappelijk handelsbeleid van de Europese Unie. De commissie komt regelmatig bijeen om te debatteren over de economische betrekkingen met andere landen en organisaties als de Wereldhandelsorganisatie (WTO).

De commissie telt 43 leden. De belangrijkste taak van de commissie is het vastellen van en het onderhandelen over het gemeenschappelijke handelsbeleid. Een handelsovereenkomst kan alleen in werking treden met goedkeuring van het Europees Parlement.

Delen

Inhoud

1.

Werkzaamheden

De Commissie Internationale handel beslist mee over het rechtskader waarbinnen de handel met derde landen plaatsvindt. Daarnaast beoordeelt ze alle door de EU gesloten overeenkomsten inzake handel en investering en controleert ze de werkzaamheden van de Europese Commissie voor en tijdens de onderhandelingen. Bovendien leidt de Commissie Internationale handel ook het debat over hoe de toekomstige internationale handel eruit moet zien en komt ze op voor op regels gebaseerde handel.

 

2.

Nederlandse leden EP-commissie

Lid/leden

Catharina Rinzema Catharina Rinzema (VVD)RENEW
Samira Rafaela (Bron: EP/CHRISTIAN CREUTZ) Samira Rafaela (D66)RENEW

Plaatsvervanger(s)

Michiel Hoogeveen Michiel Hoogeveen (JA21)ECR
Agnes Jongerius (Bron: Flickr /  Partij van de Arbeid / Wouter Zaalberg) Agnes Jongerius (PvdA)S&D
J.M.G. (Annie) Schreijer-Pierik (Bron: Website CDA.nl) Annie Schreijer-Pierik (CDA)EVP

Meer informatie

Delen

Terug naar boven