r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Groenboek

Een groenboek (green paper) is een document van de Europese Commissie dat moet uitnodigen tot verdere discussie over mogelijk te ontwikkelen beleid. Groenboeken zijn in een later stadium vaak een aanzet tot concrete voorstellen.

Delen

Inhoud

U ziet nu de basisversie van de tekst
U ziet nu de uitgebreide versie van de tekst

1.

Groenboek in detail

Toepassingsgebied

In een groenboek inventariseert de Europese Commissie de stand van zaken omtrent een probleem of onderwerp, en doet de Commissie aanbevelingen voor te ontwikkelen beleid. Een groenboek kan over alle onderwerpen gaan waar de EU bevoegdheden heeft of waar het beleid van de Unie relevant voor is. Groenboeken zijn bedoeld als discussiestuk. De Commissie nodigt overheden en andere organisaties uit om binnen een bepaalde termijn op het groenboek te reageren.

Naast het groenboek bestaat ook het witboek, dat gebruikt wordt voor discussie over meer concrete voorstellen.

Vaststellen groenboek

Groenboeken worden opgesteld door de Europese Commissie.

2.

Meer informatie

Delen

Terug naar boven