r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek
Niet/beperkt geactualiseerd na 1 januari 2005.

Verklaring van Laken

Op 15 december 2001 nam de Europese Raad in het Belgische Laken een "Verklaring over de toekomst van de Europese Unie" aan. Dit wordt wel de "Verklaring van Laken" genoemd. Hierin belooft de Europese Unie democratischer en efficiënter te worden.

In deze verklaring komen zestig onderwerpen in verband met de toekomst van de Unie aan de orde, die de volgende vier thema's betreffen:

  • de verdeling en de omschrijving van de bevoegdheden
  • de vereenvoudiging van de verdragen
  • de organisatorische structuur van de EU
  • de weg naar een Grondwet voor de Europese burgers

Een jaar nadat in het Verdrag van Nice en de Verklaring van Nice was voorgesteld om de hervorming van de instellingen voort te zetten en verder te gaan dan de resultaten van de Intergouvernementele Conferentie van 2000, heeft de Europese Raad van Laken op 15 december 2001 een "Verklaring over de toekomst van de Europese Unie" of de "Verklaring van Laken" aangenomen. Hierin heeft de Unie zich ertoe verplicht democratischer, transparanter en doelmatiger te worden.

In deze verklaring wordt een zestigtal kwesties in verband met de toekomst van de Unie opgesomd, die de volgende vier thema's betreffen:

  • de verdeling en de omschrijving van de bevoegdheden,
  • de vereenvoudiging van de verdragen,
  • de institutionele structuren en
  • de weg naar een Grondwet voor de Europese burgers

Om deze kwesties te kunnen aanpakken, werd besloten een zogenaamde Conventie bijeen te roepen. Daarin waren allerlei partijen vertegenwoordigd waarvan de deelname aan het debat over de toekomst van de Europese Unie belangrijk werd gevonden. Daartoe behoorden onder meer vertegenwoordigers van

  • de regeringen van alle EU-lidstaten (toen nog 15 landen) en van de 10 kandidaat-lidstaten
  • de nationale parlementen (zowel de Eerste als de Tweede Kamers) van de lidstaten en kandidaat-lidstaten

Deze Conventie moest alle kwesties onderzoeken die belangrijk waren voor de toekomst van de Europese Unie.

De werkzaamheden van de Conventie zijn op 10 juli 2003 afgerond nadat een akkoord werd bereikt over een voorstel voor een Europese Grondwet (ontwerp-grondwet). Een jaar later (op 18 juni 2004) hebben de staatshoofden en regeringsleiders van de lidstaten, na enige wijzigingen, een akkoord bereikt over de door de Conventie opgestelde Europese grondwet.

Na het "Nee" tegen de Europese grondwet bij referenda in Nederland en Frankrijk in 2005 is een gewijzigd voorstel voor een verdrag opgesteld: het Verdrag van Lissabon. Dat is op 1 december 2009 van kracht geworden.

Niveau

1.

Meer informatie

Terug naar boven