r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Ultraperifere regio's (UPR)

Ultraperifere regio's bevinden zich geografisch ver weg van de Europese Unie, maar behoren tot de EU. Dit heeft als gevolg dat in deze regio's de Europese wetten, rechten en plichten gelden. De EU kan maatregelen nemen voor deze vaak gebieden, maar onderhoudt vaak een ingewikkelde relatie met deze, vaak overzeese, landsdelen.

Er is een verschil tussen ultraperifere regio's en overige landen en gebieden die onderdeel zijn van EU-landen. Ultraperifere regio's zijn onderdeel van de Europese Unie, andere overzeese gebieden zijn dat niet per se. Die gebieden onderhouden echter wel betrekkingen met de EU.

1.

Gebieden

De volgende gebieden zijn ultraperifere regio's.

 • De Azoren (Portugal)
 • Canarische Eilanden (Spanje)
 • Guadeloupe (Frankrijk)
 • Frans-Guyana (Frankrijk)
 • Madeira (Portugal)
 • Martinique (Frankrijk)
 • Mayotte (Frankrijk)
 • Réunion (Frankrijk)
 • Saint-Martin (Frankrijk)

Daarnaast zijn er ook landen en gebieden overzee.

2.

Voordelen

De ultraperifere regio's brengen verscheidene voordelen met zich mee voor de EU:

 • door de ultraperifere regio's beschikt de EU over het grootste uitgestrekte zeeterritorium in de wereld en over een economische zone van 25 miljoen km². De regio's kunnen bijvoorbeeld landbouwproducten, zoals bananen, verbouwen en leveren zodat de EU kan voldoen aan de vraag naar deze producten van de burgers in de EU;
 • de EU kan (handels)relaties opbouwen met de, vaak minder ontwikkelde, buurlanden, zoals Micronesië en de Cariben;
 • de EU kan onderzoek uitvoeren en innovatie ontwikkelen in deze regio's.

Ondanks deze voordelen, kan de ontwikkeling van deze regio's lastig zijn door hun afstand tot de EU, het ruige terrein en het klimaat.

3.

Horizon 2020

Voor de periode 2014-2020 hebben de Europese Commissie en de ultraperifere regio's een Actieplan opgesteld. De onderliggende strategieën kunnen gebruik maken van de volgende Europese fondsen: EFRO, ESF, ELFPO, EVF, POSEI, EFSI en Horizon2020. Voor de periode tot 2020 zijn de volgende doelen opgesteld:

 • betere toegankelijkheid van de Europese Markt voor de Ultraperifere regio's
 • onderlinge concurrentie vergroten door economische modernisering
 • betere regionale integratie
 • sociale ontwikkeling door het creëren van banen, ontwikkeling van vaardigheden en kwalificaties
 • een effectieve aanpak van klimaatverandering

4.

Meer informatie

Terug naar boven